Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT

Bài 17: Tách các chất khỏi hỗn hợp trang 60, 61, 62, 63 Khoa học tự nhiên 6 KNTT

Trả lời câu hỏi trang 60, 61, 62, 63 SGK Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức. Bài 17: Tách các chất khỏi hỗn hợp – Chương 4 Hỗn hợp – Tách chất ra khỏi hỗn hợp

Mở đầu

Người xưa có câu: Đãi cát tìm vàng. Vậy người ta đã tách vàng ra khỏi cát như thế nào?

Người ta sử dụng phương pháp thủy lực sử dụng một dòng nước chảy xiết với sức nước đủ lớn để tách các hạt vàng ra khỏi đất cát sau đó để chúng chảy vào các máng để trôi đi đất cát và thu lại vàng.

I. Nguyên tắc tách chất

Câu 1. Trên thực tế em thường gặp chất tinh khiết hay hỗn hợp? Vì sao chúng ta cần phải tách chất?

Trên thực tế em thường gặp hỗn hợp.

Chúng ta cần phải tách chất để thu được chất tinh khiết, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

Câu 2. Lấy một số ví dụ về quá trình tách chất trong tự nhiên và trong đời sống mà em biết?

+ Đãi vàng từ đất cát trong quặng vàng

Advertisements (Quảng cáo)

+ Phù sa trong nước sông lắng xuống, tách khỏi nước

+ Làm bay hơi muối biển, thu được muối ăn

II. Một số cách tách chất

Tại sao hạt bụi bị tách khỏi không khí? hạt phù sa bị tách khỏi nước sông?

Hạt bụi bị tách ra khỏi không khí do khối lượng của hạt bụi nặng hơn khối lượng của phân tử có trong không khí nên sẽ bị lắng lại và tách ra

Advertisements (Quảng cáo)

Hạt phù sa nặng hơn nước nên cũng bị lắng xuống và tách ra khỏi nước sông.

Câu 1. Quá trình làm muối từ nước biển sử dụng phương pháp tách chất nào?

Quá trình làm muối từ nước biển sử dụng phương pháp cô cạn để có thể tách muối từ nước biển

Câu 2. Có một mẫu có muối lẫn cát. Em hãy đề xuất phương pháp tách muối khỏi cát

Tách muối khỏi cát thành công ta cần tiến hành như sau:

+ Cho hỗn hợp trên vào nước khuấy đều, muối tan được trong nước, cát thì không

+ Để cát lắng xuống đáy

+ Lọc cát ta thu được dung dịch muối, đem cô cạn sẽ thu được muối tinh khiết

Trả lời câu hỏi mục II trang 63 SGK KHTN 6

Khai thác dầu mỏ dưới đáy biển thường thu được hỗn hợp dầu mỏ và nước biển. Người ta làm thế nào để tách dầu mỏ ra khỏi hỗn hợp

Như các em đã được học, dầu mỏ nhẹ hơn nước biển, dầu mỏ sẽ nổi lên trên bề mặt nước biển. Để tách dầu mỏ ra khỏi hỗn hợp, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp chiết tương tự như tách dầu ăn và nước

Advertisements (Quảng cáo)