Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - CTST

Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào trang 92, 93 Khoa học tự nhiên lớp 6

Trả lời câu hỏi trang 92 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Giải bài 1, 2 trang 93 Khoa học tự nhiên lớp 6 SGK Chân trời sáng tạo. Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào – Chủ đề 7 Từ tế bào đến cơ thể

Trả lời mở đầu

Thế giới tự nhiên rất kì diệu, có những loài sinh vật với kích thước khổng lồ như cá voi xanh, chiều dài có thể lên tới 30m. Bên cạnh đó, có những sinh vật vô cùng nhỏ bé, rất khó để có thể quan sát bằng mắt thường mà phải nhờ đến sự phóng đại của kính hiển vi như vi khuẩn Escherichia coli. Tại sao chúng có sự khác biệt về kích thước lớn đến như vậy?

Các sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. Kích thước các sinh vật khác nhau là do số lượng tế bào cấu tạo cơ thể của từng sinh vật.

1. Cơ thể đơn bào

Câu 1. Hãy chỉ ra đặc điểm chung nhất của các cơ thể trong hình 19.1a, 19.1b.

Trong hình 19.1a, 19.1b, đặc điểm chung nhất của các cơ thể đơn bào đó là được tạo nên từ một tế bào.

Câu 2. Trong thực tế, em có quan sát được trùng roi và vi khuẩn bằng mắt thường không? Tại sao?

Trong thực tế, không thể quan sát được trùng roi hay vi khuẩn bằng mắt thường bởi vì nó chỉ có kích thước bé như một tế bào. Trùng roi có kích thước ≈ 0,05mm, Phần lớn các vi khuẩn có kích thước là 1 micromet.

Câu 3. Hãy kể tên một số cơ thể đơn bào trong tự nhiên

Một số cơ thể đơn bào trong tự nhiên: trùng giày, tảo lục, trùng biến hình, vi khuẩn lao,…

Advertisements (Quảng cáo)

2. Cơ thể đa bào

Câu 1. Em hãy nêu điểm khác về số lượng tế bào giữa cơ thể sinh vật trong hình 19.1 và hình 19.2. Từ đó hãy cho biết cơ thể đa bào là gì?

Hình 19.1: Chỉ có duy nhất 1 tế bào cấu tạo nên cơ thể sinh vật.

Hình 19.2: Cơ thể sinh vật được cấu tạo nên từ nhiều tế bào khác nhau.

Cơ thể đa bào là cơ thể được cấu tạo nên từ nhiều tế bào khác nhau, mỗi tế bào đó thực hiện các chức năng khác nhau trong cơ thể.

Câu 2. Vẽ lại bảng và xác định các cơ thể đơn bào, đa bào bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở:

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 3. Kể tên một số cơ thể sinh vật mà em không nhìn thấy được bằng mắt thường.

Một số cơ thể sinh vật không thể nhìn được bằng mắt thường: nấm, vi khuẩn lao, vi khuẩn E.coli, tảo,…

Giải bài 1 trang 93 KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ lại hình bên và hoàn thành các yêu cầu:

– Điền những điểm giống nhau vào phần giao nhau của 2 hình.

– Điền những điểm khác nhau vào phần riêng của mỗi hình.

– Điểm giống nhau: Cấu tạo nên từ tế bào.

– Điểm khác nhau:

+ Cơ thể đa bào: cấu tạo nên từ nhiều tế bào khác nhau, mỗi tế bào có các chứng năng khác nhau ủa cơ thể sống.

+ Cơ thể đơn bào: cấu tạo nên từ một tế bào, tế bào đó thực hiện tất cả các chức năng của cơ thể sống.

Giải bài 2 trang 93 KHTN 6

Cho các sinh vật sau: trùng roi, cây bắp cải, cây ổi, con rắn, trùng giày, con báo gấm. con ốc sên, con cua đỏ, tảo lam, con ngựa vằn, vi khuẩn đường ruột, cây lúa nước, cây dương xỉ

Sắp xếp các sinh vật trên thành hai nhóm: cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.

– Nhóm cơ thể đơn bào: trùng roi, trùng giày, tảo lam, vi khuẩn đường ruột

– Nhóm cơ thể đa bào: cây bắp cải, cây ổi, con rắn, con báo gấm. con ốc sên, con cua đỏ, con ngựa vằn, cây lúa nước, cây dương xỉ.

Advertisements (Quảng cáo)