Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - CTST

Bài 18: Thực hành quan sát tế bào sinh vật trang 91 Khoa học tự nhiên lớp 6 CTST

Bài 18: Thực hành quan sát tế bào sinh vật. Trả lời câu hỏi thực hành trang 91 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời thực hành trang 91 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ và chú thích tế bào trứng cá đã quan sát được. Tại sao khi tách trứng cá chép cần nhẹ tay?

Khi tách trứng cá cần nhẹ tay bởi vì tế bào biểu bì của trứng cá rất mỏng.

CH2

Advertisements (Quảng cáo)

Vẽ và chú thích tế bào biểu bì vảy hành đã được quan sát. Tại sao khi tách tế bào biểu bì vảy hành, phải lấy một lớp thật mỏng?

Advertisements (Quảng cáo)

Bởi vì để có thể dễ quan sát được tế bào biểu bì vảy hành thì phải lấy một lớp mỏng. Nếu lấy lớp dày thì các tế bào sẽ xếp chống lên nhau và khi soi lên kính không nhìn rõ các tế bào.

CH3

Vẽ và chú thích tế bào biểu bì da ếch đã được quan sát

Advertisements (Quảng cáo)