Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh Diều

Bài 15: Khóa lưỡng phân trang 89, 90, 91 Khoa học tự nhiên Cánh Diều lớp 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 90, 91 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh Diều. Bài 15: Khóa lưỡng phân

Câu hỏi đầu bài trang 89

Mở đầu: Em hãy giúp hai bạn ở hình 15.1 phân chia các loại đồ vật thành từng nhóm theo màu sắc và hình dạng.

– Phân loại theo màu sắc:

+ Màu vàng

+ Màu xanh

+ Màu đỏ

– Phân loaiị theo hình dạng:

+ Hình cầu

+ Hình lập phương

+ Hình chóp


Trả lời câu hỏi mục 1 trang 90 SGK KHTN 6 Cánh Diều

CH1

Quan sát hình 15.2 và khoá lưỡng phân (bảng 15.1), thực hiện từng bước của khoá lưỡng phân như hướng dẫn dưới đây.

Advertisements (Quảng cáo)

– Bước 1a và 1b: Chia động vật thành hai nhóm: động vật sống trên cạn và động vật sống dưới nước. Đối chiếu trên hình 15.2, em sẽ nhận ra được động vật sống dưới nước là cá vàng.

– Bước 2a và 2b: Chia nhóm động vật sống trên cạn thành hai nhóm: động vật có tai nhỏ và động vật có tai lớn. Nhận ra được động vật trên cạn, tai lớn là thỏ.

– Bước 3a và 3b: Nhận ra động vật trên cạn, có tai nhỏ gồm có: động vật không thể sủa là mèo và động vật có thể sủa là chó.

Học sinh tự thực hiện theo các bước.

CH2

Những đặc điểm nào của sinh vật đã được sử dụng để phân loại động vật trong khoá lưỡng phân trên?

Advertisements (Quảng cáo)

Xem thông tin trong bảng 15.1

 Các đặc điểm được sử dụng để phân loại động vật trong khóa lưỡng phân trên là:

– Môi trường sống (trên cạn/ dưới nước)

– Kích thước, hình dáng tai (nhỏ/lớn)

– Có thể sủa/không thể sủa


Luyện tập mục 1 trang 90 Khoa học 6 Cánh Diều.

Hãy hoàn thiện khoá lưỡng phân (bảng 15.2) để xác định tên mỗi loài cây, dựa vào đặc điểm lá cây trong hình 15.3.


Câu hỏi mục 2

Xây dựng cây phân loại và khóa lưỡng phân một số cây có trong vườn trường hoặc công viên.

– Xây dựng cây phân loại:

– Xây dựng khóa lưỡng phân:

Advertisements (Quảng cáo)