Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh Diều

Bài 25: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên trang 134, 135 Khoa học tự nhiên Cánh Diều lớp 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 134, 135, 136 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh Diều – Bài 25: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

Câu hỏi mục 1 trang 134 SGK Khoa học lớp 6 Cánh Diều

Câu hỏi: a) Quan sát hình 25.1 và cho biết cần chuẩn bị những dụng cụ, thiết bị gì khi đi tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.

b) Nêu cách sử dụng các dụng cụ quan sát trong hình 25.1.

a) Dụng cụ và thiết bị cần chuẩn bị khi đi tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên: kính lúp, máy ảnh, găng tay, sổ và bút, panh, vợt, hộp nuôi sâu bọ, bể kính, hộp chưa mẫu sông.

b) Cách sử dụng các dụng cụ và thiết bị:

– Kính lúp cầm tay: quan sát các sinh vật nhỏ bé

– Máy ảnh: chụp mẫu thực vật, động vật

– Gang tay bảo hộ: đeo tay tránh tiếp xúc trực tiếp với mẫu vật

– Sổ và bút ghi chép

– Panh: kẹp, giữ mẫu vật

– Vợt bắt sâu bọ: vợt bắt những loài bay côn trùng bay trên cao

Advertisements (Quảng cáo)

– Vợt vớt đông vật: vớt động vật dưới nước

– Hộp nuôi sâu bọ: khi bắt được sâu bọ sống thì nhốt vào hộp nuôi

– Bể kính hoặc hộp chứa mẫu sống: duy trì sự sống các mẫu, dễ quan sát mẫu sống

Câu hỏi 2: Khi tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên, em cần chú ý điều gì để giữ an toàn cho bản thân và người khác.

Các điều cần chú ý giữa an toàn cho bản thân và người khác khi tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên:

Advertisements (Quảng cáo)

– Chuẩn bị các loại dụng cụ, thiết bị bảo hộ đầy đủ.

– Với các loại sinh vật nguy hiểm, gây độc thì cần có khoảng cách quan sát hợp lí và các biện pháp tiếp xúc đúng cách.

– Cần duy trì liên lạc với người xung quanh để hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố.

Câu hỏi 3:  Dựa vào phiếu nhiệm vụ sau đây, hãy cho biết em cần làm gì và ghi chép những thông tin gì khi tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.

 – Những điều cần làm khi tìm hiểu sinh vật ngoài môi trường:

+ Quan sát các sinh vật.

+ Chụp ảnh sinh vật.

+ Thu mẫu một số động vật để quan sát.

+ Hoàn thành phiếu quan sát.

– Thông tin ghi chép gồm: tên thực vật/động vật, nơi quan sát được, môi trường sống, nhóm động vật, vai trò của động vật, ghi chú thêm…


Câu hỏi mục 3 trang 136 SGK KHTN 6 Cánh Diều

CH1. Hoàn thành phiếu quan sát thực vật.

CH2. Hoàn thành phiếu quan sát động vật.

Advertisements (Quảng cáo)