Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Giải bài tập Địa lí 6

Bài 23. Sông và hồ – Địa lớp 6: Hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng.

Bài 23 Địa lí lớp 6: Sông và hồ. Giải bài 1,2,3,4, giải bài tập lí thuyết trang 72 . Sông và hồ khác nhau thế nào?.

Câu 1: Dựa vào lược đồ hình 59 SGK, hãy xác định lưu vực, các phụ lưu và các chi lưu của con sông chính.

Lưu vực của hệ thống sông ở hình 59 SGK gồm toàn bộ diện tích tô màu xanh cùng với diện tích các sườn núi của hai dãy núi ở hai bên của hệ thống sông.

Hệ thống sông này gồm ba phụ lưu và bốn chi lưu.


Câu 2. Theo em, lưu vực của một con sông là lớn hay nhỏ sẽ phụ thuộc vào những điều kiện nào?

Lưu lượng của một con sông là lớn hay nhỏ phụ thuộc vào:

–    Diện tích lưu vực.

–    Nguồn cung cấp nước.

–     Diện tích mặt cắt ngang của sông.


Câu 3. Hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng.

Sông Mê Công có tổng lượng nước gấp khoảng 4,2 lần tổng lượng nước sông Hồng. Diện tích lưu vực của sông Mê Công gấp khoảng 4,7 lần diện tích lưu vực sông Hồng.


Câu 4. Bằng những hiểu biết thực tế, em hãy cho ví dụ về những lợi ích của sông.

Các lợi ích của sông là:

–     Đường giao thông.

Advertisements (Quảng cáo)

–    Cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất và đời sống.

–    Cung cấp nguồn lợi thuỷ sản đáng kể, đồng thời còn là nơi để nuôi trồng thuỷ sản.

–    Bồi tụ phù sa cho các đồng bằng.

–    Sông còn tạo cảnh quan cho du lịch.


Câu 5. Căn cứ vào tính chất của nước, em hãy cho biểt trên thế giới có mấy loại hồ?

Dựa vào tính chất nước, trên thế giới có hai loại hồ: là hồ nước ngọt và hồ nước mặn.


Câu 6. Hãy nêu tên một số hồ nhân tạo mà em biết. Các hồ này có tác dụng gì?

Tên một số hồ nhân tạo:

Advertisements (Quảng cáo)

–    Hồ Thác Bà.                                     – Hồ cấm Sơn.

–    Hồ Hoà Bình                                     – Hồ Đắc Lắc.

–    Hồ Trị An.


Bài 1: Thế nào là hệ thống sông, lưu vực sông?

Hệ thống sông là hệ thống gồm dòng sông chính, các phụ lưu và chi luôn hợp lại với nhau.

Lưu vực sông là diện tích bề mặt đất cung cấp nước thường xuyên cho sông.


Bài 2: Sông và hồ khác nhau thế nào?

Sông và hồ khác nhau ở các điểm sau đây:

–     Sông là dòng chảy thường xuyên, còn hồ là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu.

–     Sông có lưu vực xác định, hồ thường không có diện tích nhất định.


Bài 3: Em hiểu thế nào là tổng lượng nước trong mùa cạn và tổng lượng nước trong mùa lũ của một con sông?

Tồng lượng nước trong mùa cạn là % lượng nước trong các tháng mùa cạn so với tổng lượng nước cả năm.

Tổng lượng nước trong mùa lũ là % lượng nước trong các tháng mùa lũ so với tổng lượng nước cả năm.


Bài 4: Dựa vào bảng ở

Tổng lượng nước của sông Hồng:

–     Mùa cạn: 120m3 X (25/100) = 30m3

–    Mùa lũ: 120m3 X (75/100) = 90m3

Tổng lượng nước của sông Cửu Long:

–    Mùa cạn: 507m3 X (20/100) = 101,4m3

–    Mùa lũ: 507m3 X (80/100) = 405,6m3

Có sự chênh lệch đó vì diện tích lưu vực ở sông Cửu Long lớn hơn 4,6 lần so với sông Hồng. Do đó lượng nước mùa cạn và lũ của sông Cửu Long đều lớn hơn ở sông Hồng.

Advertisements (Quảng cáo)