Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Giải bài tập Địa lí 6

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất – Địa lí 6: Dựa vào hình 58 SGK, hãy kể tên và xác định vị trí năm đới khí hậu trên Trái Đất.

CHIA SẺ
Bài 22 Địa lí lớp 6: Các đới khí hậu trên Trái Đất. Giải bài 1,2,3,4, giải bài tập lí thuyết trang 69 . Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?.

Câu 1. Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến nằm ở những vĩ độ nào. Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này vào các ngày nào?

–    Trên bề mặt Trái Đất còn có các vòng cực Bắc và Nam. Các đường này nằm ở các vĩ độ nào?

Chí tuyến Bắc nằm ở vĩ độ 23°27 Bắc. Chí tuyến Nam nằm ở vĩ độ 23°27 Nam.

Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở chí tuyến Bắc vào ngày 22-6, ở chí tuyến Nam vào ngày 22-12.

Vòng cực Bắc nằm ở vĩ độ 66°33 B. Vòng cực Nam nằm ở vĩ độ 66°33 Nam.


Câu 2. Dựa vào hình 58 SGK, hãy kể tên và xác định vị trí năm đới khí hậu trên Trái Đất.

Hai đới khí hậu hàn đới nằm từ vòng cực trở về cực.

–    Hai đới khí hậu ôn đới nằm từ chí tuyến tới vòng cực.

–    Đới nhiệt đới nằm trong vòng 2 chí tuyến.


Câu 3. Trên bề mặt Trái Đất còn có các vòng cực Bắc và Nam. Em hãy cho biết cấc đường này nằm ở các vĩ độ nào?

– Vòng cực Bắc nằm ở vĩ độ 66o33B.

– Vòng cực Nam nằm ở vĩ độ 66o33N.


Câu 4. Hãy xác định vị trí của đới nóng hay nhiệt đới (dựa theo hình 58)

Vị trí của đới nóng (hay nhiệt đới): từ 23o27’ B đến 23o27’ N.


Câu 5. Hãy xác định vị trí của hai đới ôn hoà hay ôn đới (dựa theo hình 58)

Vị trí của hai đới ôn hòa (hay ôn đới): từ 23o27’B đến 66o33’B và từ 23o27’N đến 66o33’ N .


Câu 6. Hãy xác định vị trí của đới lạnh hay hàn đới (dựa theo hình 58)

Vị trí của hai đới lạnh (hay hàn đới): từ 66o33’B đến 90oB (cực Bắc) và từ 66o33’ N đến 90oN (cực Nam).


Bài 1: Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

– Các chí tuyến là ranh giới của các vành đai ôn đới và nhiệt đới.

–  Các vòng cực là ranh giới của các vành đai ôn đới và hàn đới.


Bài 2: Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?

Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới:

–    Là khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa tương đối lớn và số giờ chiếu sáng trong ngày ít chênh lệch giữa các ngày trong năm.

–     Lượng nhiệt nhận được nhiều, nên quanh năm nóng. Mùa đông nhiệt độ chỉ giảm chút ít so với các mùa khác.

Gió thổi thường xuyên là gió Mậu dịch (Tín phong). Mưa trung bình từ 1000 đến trên 2000mm/năm.


Bài 3: Nêu đặc điểm của khí hậu ôn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Đặc điểm của khí hậu ôn đới:

Là khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời và số giờ chiếu sáng trong ngày chênh lệch nhau nhiều giữa các tháng trong năm, do đó các mùa thể hiện rõ rệt.

Gió Tây ôn đới thổi thường xuyên. Lượng mưa từ 500 – 1000 mm/năm.


Bài 4: Nêu đặc điểm của khí hậu hàn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Đặc điểm của khí hậu hàn đới:

Là khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ, số giờ chiếu sáng trong ngày có sự giao động rất lớn giữa các mùa. Vì thế, đây là khu vực giá lạnh, băng tuyết quanh năm. Lượng mưa trung bình dưới 500 mm/năm. Gió chủ yếu trong đới này là gió Đông cực.