Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Bài tập Công Nghệ 6

Bài 9. Thực hành sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở – Công nghệ 6: Em sẽ sắp xếp đồ đạc trong phòng như thế nào để thuận tiện cho sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi ?

Bài 9 Công nghệ lớp 6: Thực hành sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở. Giải bài tập trang 39. Giả sử em có một phòng riêng 10m2 và một số đồ đạc gồm một giường cá nhân, một tủ đầu giường, một tủ quần áo, một bàn học, hai ghế, một giá sách…

Bài thực hành

BÀI THỰC HÀNH: SẮP XẾP ĐỒ ĐẠC HỢP LÍ TRONG NHÀ Ở

Giả sử em có một phòng riêng 10m2 và một số đồ đạc gồm một giường cá nhân, một tủ đầu giường, một tủ quần áo, một bàn học, hai ghế, một giá sách. Em sẽ sắp xếp đồ đạc trong phòng như thế nào để thuận tiện cho sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi ?

I – CHUẨN BỊ

Sơ đồ phòng 2,5m X 4m theo tỉ lệ thu nhỏ, sơ đồ một số đồ đạc theo tỉ lệ căn phòng (h.2.7).

II – THỰC HÀNH

–   Nhóm học tập : sắp xếp đồ đạc trên sơ đồ hoặc mô hình: Trình bày hợp lí các đồ đạc để để thuận tiện cho sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi

–  Đại diện các nhóm học tập trình bày tại lớp: Trình bày về thiết kế và sắp xếp đồ đạc trong phòng khi đã thống nhất ý kiến của các bạn trong nhóm.

Advertisements (Quảng cáo)