Công nghệ lớp 6 - Cánh Diều

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Công nghệ lớp 6 - Cánh Diều
Ôn tập chủ đề 4: Đồ dùng điện trong gia đình trang 81, 82 Công nghệ lớp 6 Cánh diều
Ôn tập chủ đề 4: Đồ dùng điện trong gia đình trang 81, 82 Công nghệ lớp 6 Cánh diều
Ôn tập chủ đề 4. Đồ dùng điện trong gia đình - Công nghệ lớp 6 - Cánh Diều
Bài 15: Máy điều hòa không khí một chiều trang 78, 79, 80 Công nghệ 6 Cánh diều
Bài 15: Máy điều hòa không khí một chiều trang 78, 79, 80 Công nghệ 6 Cánh diều
Bài 15. Máy điều hòa không khí một chiều - Công nghệ lớp 6 - Cánh Diều
Bài 14: Quạt điện và máy giặt trang 72, 73, 74, 75, 76 Công nghệ lớp 6 Cánh Diều
Bài 14: Quạt điện và máy giặt trang 72, 73, 74, 75, 76 Công nghệ lớp 6 Cánh Diều
Bài 14. Quạt điện và máy giặt - Công nghệ lớp 6 - Cánh Diều
Bài 13: Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại trang 68, 69, 70, 72 Công nghệ lớp 6 Cánh Diều
Bài 13: Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại trang 68, 69, 70, 72 Công nghệ lớp 6 Cánh Diều
Bài 13. Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại - Công nghệ lớp 6 - Cánh Diều
Bài 12: Đèn điện trang 63, 64, 65, 66, 67 Công nghệ 6 Cánh Diều
Bài 12: Đèn điện trang 63, 64, 65, 66, 67 Công nghệ 6 Cánh Diều
Bài 12. Đèn điện - Công nghệ lớp 6 - Cánh Diều
Ôn tập chủ đề 3: Trang phục và thời trang trang 60, 61 Công nghệ lớp 6 Cánh Diều
Ôn tập chủ đề 3: Trang phục và thời trang trang 60, 61 Công nghệ lớp 6 Cánh Diều
Ôn tập chủ đề 3. Trang phục và thời trang - Công nghệ lớp 6 - Cánh Diều
Bài 11: Bảo quản trang phục trang 57, 58, 59 Công nghệ 6 Cánh Diều
Bài 11: Bảo quản trang phục trang 57, 58, 59 Công nghệ 6 Cánh Diều
Bài 11. Bảo quản trang phục - Công nghệ lớp 6 - Cánh Diều
Bài 10: Lựa chọn và sử dụng trang phục trang 51, 52, 53, 54, 55 Công nghệ 6 Cánh Diều
Bài 10: Lựa chọn và sử dụng trang phục trang 51, 52, 53, 54, 55 Công nghệ 6 Cánh Diều
Bài 10. Lựa chọn và sử dụng trang phục - Công nghệ lớp 6 - Cánh Diều
Bài 9: Trang phục và thời trang trang 46, 47, 48, 49 Công nghệ 6 Cánh Diều
Bài 9: Trang phục và thời trang trang 46, 47, 48, 49 Công nghệ 6 Cánh Diều
Bài 9. Trang phục và thời trang - Công nghệ lớp 6 - Cánh Diều
Bài 8: Các loại vải thường dùng trong may mặc – Công nghệ lớp 6 Cánh Diều
Bài 8: Các loại vải thường dùng trong may mặc – Công nghệ lớp 6 Cánh Diều
Bài 8. Các loại vải thường dùng trong may mặc - Công nghệ lớp 6 - Cánh Diều