Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Công nghệ lớp 6 - Cánh Diều

Ôn tập chủ đề 4: Đồ dùng điện trong gia đình trang 81, 82 Công nghệ lớp 6 Cánh diều

Giải bài tập Vận dụng và luyện tập trang 81, 82 SGK Công nghệ 6 Cánh Diều. Ôn tập chủ đề 4. Đồ dùng điện trong gia đình

I. Hệ thống hoá kiến thức

Em hãy hoàn thành sơ đồ theo mẫu dưới đây?

II. Luyện tập và vận dụng

Câu 1.

Trong gia đình em có những đồ đùng điện nào? Đọc và tìm hiểu ý nghĩa của các thông số kĩ thuật ghi trên những đô đùng điện đó.

Trong gia đình em có những đồ đùng điện là: bếp điện, nồi cơm điện, máy phát điện.

Ý nghĩa của các thông số kĩ thuật ghi trên đồ dùng điện là:

+ Máy phát điện: Ký hiệu máy phát điện về tần số là Hz. Một số loại máy phát điện sẽ ký hiệu tần số dạng 50/60 Hz. Ký hiệu này có nghĩa là máy có thể chạy song song giữa hai tần số 50 Hz và 60 Hz.

+ Bếp điện: Thông số kĩ thuật 220V1000 W

+ Nồi cơm điện: Thông số kĩ thuật là 220V400 W

Câu 2.

Advertisements (Quảng cáo)

Nguồn điện trong gia đình có điện áp là 220 V. Hãy chọn những đồ dùng điện có thông số kĩ thuật sao cho phù hợp:

a. Đèn huỳnh quang ống 110 V 40 W.

b. Bếp hồng ngoại 220 V 1 000 W.

c. Quạt bàn 220 V 45 W.

d. Máy giặt 110 V 10 kg.

e. Nồi cơm điện 220 V 2 lít.

Nguồn điện trong gia đình có điện áp là 220 V. Ta chọn những đô đùng điện có thông số kĩ thuật là:

Advertisements (Quảng cáo)

b. Bếp hồng ngoại 220 V 1 000 W.

c. Quạt bàn 220 V 45 W.

e. Nồi cơm điện 220 V 2 lít.

Câu 3.

Trả lời các cân hỏi sau:

a. Nếu sử đụng đô dùng điện trong gia đình với điện áp thấp hơn điện áp định mức, có thể gây ra hận quả gì? Cho ví dụ.

b. Nếu sử dụng đồ dùng điện trong gia đình vượt quá các thông số kĩ thuật, có thể gây ra hậu quả gì? Cho ví dụ.

a. Nếu sử đụng đồ dùng điện trong gia đình với điện áp thấp hơn điện áp định mức, có thể gây ra hận quả gây cháy thiết bị, hỏng.

Ví dụ chạy hai bếp điện cùng một ổ điện áp thấp hơn điện áp định mức sẽ bị cháy dây điện.

b. Nếu sử dụng đô dùng điện trong gia đình vượt quá các thông số kĩ thuật, có thể gây ra hậu quả do quá tải điện năng có thể gây ra cháy nổ. Thường thông số ghi sẽ yếu hơn sức chịu của nó thực tế.

Ví dụ như sử dụng 550W thì chịu nhiệt được 600 W. Nhưng thực tế khi nhiệt đến560 W có thể gây ra cháy nổ.

Câu 4.

Cần làm gì để sử dụng tốt đồ dùng điện trong gia đình?

Để sử dụng tốt đồ dùng điện trong gia đình, cần:

Sử dụng đúng thông số kĩ thuật ghi trên nhãn.

Bảo dưỡng định kì đồ dùng điện.

Thường xuyên lau chùi.

Advertisements (Quảng cáo)