Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Toán 5

Bài 1, 2, 3 trang 24 VBT Toán lớp 5 tập 1: Để hút hết nước ở một hồ lớn phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ. Hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ sung thêm mấy máy bơm như thế?

CHIA SẺ
Bài 18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) – SBT Toán lớp 5: Giải bài 1, 2, 3 trang 24 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Biết rằng, 14 người xây xong bức tường rào quanh trường phải mất 10 ngày; Để hút hết nước ở một hồ lớn phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ. Hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ sung thêm mấy máy bơm như thế?…

1: Biết rằng, 14 người xây xong bức tường rào quanh trường phải mất 10 ngày. Nay trường muốn xây xong tường rào đó trong một tuần lễ thì cần bao nhiêu người làm? (Mức làm của mỗi người như nhau)

2: Đầu tháng, bếp ăn của nhà trường dữ trữ gạo đủ cho 100 học sinh “bán trú” ăn trong 26 ngày, thức tế nhà trường có thêm 30 học sinh “bán trú” nữa. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày.

3: Để hút hết nước ở một hồ lớn phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ. Hỏi muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ sung thêm mấy máy bơm như thế?

Đáp án:

1: Tóm tắt

14 người:   10 ngày

? người:   7 ngày

10 ngày so với 1 tuần là: \({{10} \over 7}\) (lần)

Vậy để xây xong tường  rào trong 1 tuần thì cần:

\(14 \times {{10} \over 7} = 20\) (người)

Đáp số: 20 người

2: Tóm tắt

100 học sinh:    26 ngày

130 học sinh:    … ngày?

Cách 1:

130 học sinh so với 100 học sinh thì tăng số lần:

\(130:100 = {{13} \over {10}}\) (lần)

130 học sinh ăn hết số gạo dự trữ trong thời gian:

\(26:{{13} \over {10}} = 20\) (ngày)

Đáp số: 20 ngày

Cách 2:

Một học sinh ăn hết số gạo trong thời gian:

26 x 100 = 2600 (ngày)

130 học sinh ăn hết số gạo trong thời gian:

2600 : 130 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày

3: Tóm tắt:

5 máy bơm:   18 giờ

? máy bơn: 10 giờ

18 giờ so với 10 giờ thì giảm số lần là:

\(18:10 = {9 \over 5}\) (lần)

Số máy bơm hút hết nước trong 10 giờ là:

\(5 \times {9 \over 5} = 9\) (máy bơm)

Số máy bơm được bổ sung vào:

9 – 5 = 4 (máy bơm)

Đáp số: 4 máy bơm