Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Tiết 7 – Ôn tập giữa học kì 2 trang 63 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: rong câu “Chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không đáy, ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất. ”, từ đó chỉ sự vật gì

CHIA SẺ
Tiết 7 – Ôn tập giữa học kì 2: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 63. Đọc bài văn trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 103, 104. Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng; rong câu “Chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không đáy, ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất. ”, từ đó chỉ sự vật gì…

Đọc bài văn trong sách Tiếng Việt 5, tập hai,

1: Nên chọn tên nào đặt cho bài văn ?

□ Mùa thu ở làng quê

□ Cánh đồng quê hương

□ Âm thanh mùa thu

2: Tác giả cảm nhận mùa thu bằng những giác quan nào ?

□ Chỉ bằng thị giác (nhìn).

□ Chỉ bằng thị giác và thính giác (nghe).

□ Bằng cả thị giác, thính giác và khứu giác (ngửi).

3: Trong câu “Chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không đáy, ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất. ”, từ đó chỉ sự vật gì ?

□ Chỉ những cái giếng.

□ Chỉ những hồ nước.

□ Chỉ làng quê.

4: Vì sao tác giả có cảm tưởng nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất ?

□ Vì bầu trời mùa thu rất cao nên tác giả có cảm tưởng đó là bầu trời bên kia trái đất.

□ Vì bầu trời mùa thu rất xanh nên tác giả có cảm tưởng đó là một bầu trời khác.

□ Vì những hồ nước in bóng bầu trời là “những cái giếng không đáy”. nên tác giả cố cảm tưởng nhìn thấy ở đó bầu trời bên kia trái đất.

5: Trong bài văn có những sự vật nào được nhân hoá ?

□ Đàn chim nhạn, con đê.

□ Đàn chim nhạn, con đê và những hồ nước.

□ Những cánh đồng lúa và cây cối, đất đai.

6: Trong bài văn có mấy từ đồng nghĩa với từ xanh ?

□ Một từ. Đó là từ :………………………………….

□ Hai từ. Đó là các từ :………………………………..

□ Ba từ. Đó là các từ :………………………………….

7: Trong các cụm từ chiếc dù, chân đê, xua xua tay, từ nào mang nghĩa chuyển ?

□ Chỉ có từ chân mang nghĩa chuyển.

□ Có hai từ dù và chân mang nghĩa chuyển.

□ Cả ba từ dù, chân, tay đều mang nghĩa chuyển.

8: Từ chúng trong bài văn được dùng để thay thế những từ ngữ nào ?

□ Chỉ để thay thế các hồ nước.

□ Chỉ để thay thế các hồ nước, bọn trẻ.

□ Để thay thế các hồ nước, những cánh đồng lúa, bọn trẻ.

9: Trong đoạn thứ nhất (4 dòng đầu) của bài văn, có mấy câu ghép ?

□ Một câu. Đó là câu………………………..

□ Hai câu, Đó là các câu………………………

□ Ba câu. Đó là các câu……………………….

10: Hai câu “Chúng cứ hát mãi, hát mãi cho đến lúc những ngọn khói tan biến vào không gian mênh mông. Không gian như một cái chuông lớn vỗ cùng treo suốt mùa thu, âm vang mãi tiếng ca của trẻ con và tiếng cựa mình của cậy cối, đất đai. ” liên kết với nhau bằng cách nào ?

□ Bằng cách thay thế từ ngữ. Đó là từ………….. thay cho từ…………..

□ Bằng cách lặp từ ngữ. Đó là từ…………………………….

□ Bằng cả hai cách thay thế và lặp từ ngữ.

Đọc bài văn trong sách Tiếng Việt 5, tập hai,

1: Nên chọn tên nào đặt cho bài văn ?

X Mùa thu ở làng quê

2: Tác giả cảm nhận mùa thu bằng những giác quan nào ?

X Bằng cả thị giác, thính giác và khứu giác (ngửi).

3: Trong câu “Chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không đáy, ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất. ”, từ đó chỉ sự vật gì ?

X Chỉ những hồ nước.

4: Vì sao tác giả có cảm tưởng nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất ?

X Vì những hồ nước in bóng bầu trời là “những cái giếng không đáy” nên tác giả cố cảm tưởng nhìn thấy ở đó bầu trời bên kia trái đất.

5: Trong bài văn có những sự vật nào được nhân hoá ?

X Những cánh đồng lúa và cây cối, đất đai.

6.Trong bài văn có mấy từ đồng nghĩa với từ xanh ?

X Hai từ. Đó là các từ : xanh mướt, xanh lơ

7: Trong các cụm từ chiếc dù, chân đê, xua xua tay, từ nào mang nghĩa chuyển ?

X Chỉ có từ chân mang nghĩa chuyển.

8: Từ chúng trong bài văn được dùng để thay thế những từ ngữ nào ?

X Để thay thế các hồ nước, những cánh đồng lúa, bọn trẻ.

9: Trong đoạn thứ nhất (4 dòng đầu) của bài văn, có mấy câu ghép ?

X Một câu. Đó là câu chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không đáy, ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất.

10: Hai câu “Chúng cứ hát mãi, hát mãi cho đến lúc những ngọn khói tan biến vào không gian mênh mông. Không gian như một cái chuông lớn vỗ cùng treo suốt mùa thu, âm vang mãi tiếng ca của trẻ con và tiếng cựa mình của cậy cối, đất đai. ” liên kết với nhau bằng cách nào ?

X Bằng cách lặp từ ngữ. Đó là từ : không gian.