Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Tập làm văn – Ôn tập về viết đơn trang 121 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1: Em hãy viết đơn gửi Ban Giám hiệu xin được học môn tự chọn (về ngoại ngữ, tin học,…) hoặc đơn theo gợi ý của thầy cô

CHIA SẺ
Tập làm văn – Ôn tập về viết đơn: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 121. Điền vào chỗ trống để hoàn thành đơn xin học sau đây; Em hãy viết đơn gửi Ban Giám hiệu xin được học môn tự chọn (về ngoại ngữ, tin học,…) hoặc đơn theo gợi ý của thầy cô…

1: Điền vào chỗ trống để hoàn thành đơn xin học sau đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……. ngày…. tháng….. năm……

ĐƠN XIN HỌC

Kính gửi Thầy (Cô) Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở ……………

Em tên là …………………

Nam, nữ :………………….

Sinh ngày: …………………

Tại: ………………………

Quê quán …………………..

Địa chỉ thường trú :…………….

Đã hoàn thành chương trình Tiểu học

Tại Trường Tiểu học ………………….

Em làm đơn này xin đề nghị Trường Trung học cơ sở ……………….. xét cho em được vào học lớp 6 của Trường.

Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của Nhà trường, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt

Em xin trân trọng cảm ơn.

Ý kiến của cha mẹ học sinh

……………

……………

Người làm đơn

…………….

…………….

2: Em hãy viết đơn gửi Ban Giám hiệu xin được học môn tự chọn (về ngoại ngữ, tin học,…) hoặc đơn theo gợi ý của thầy cô

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2018

ĐƠN XIN HỌC

Kính gửi Thầy (Cô) Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn

Em tên là: Nguyễn Phương Thảo

Nam, nữ : Nữ

Sinh ngày: 21 – 9 – 2007

Tại: Hà Nội

Quê quán : Hà Nội

Địa chỉ thường trú : Số 12, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Đã hoàn thành chương trình Tiểu học

Tại Trường Tiểu học Dịch Vọng

Em làm đơn này xin đề nghị Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn xét cho em được vào học lớp 6 của Trường.

Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của Nhà trường, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt

Em xin trân trọng cảm ơn.

Ý kiến của cha mẹ học sinh

Chúng tôi trân trọng đề nghị

nhà trường chấp nhận đơn

xin học của con chúng tôi.

Gia đình xin chân thành

cảm ơn nhà trường

Kí tên

Hùng

Nguyễn Đức Hùng

Người làm đơn

Thảo

Nguyễn Phương Thảo

2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2018

ĐƠN XIN HỌC MÔN TỰ CHỌN

Kính gửi thầy : Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoa Sen

Em tên là : Nguyễn Đức Nam

Nam, nữ : Nam

Sinh ngày 10 – 10 – 2007

Tại : Thành phố Hồ Chí Minh.

Quê quán : Xã Nam Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ thường trú : 59/ 57 Trần Phú – phường 4 – quận 5, TP Hồ Chí Minh

Học sinh lớp 5A.

Em làm đơn này kính đề nghị thầy xét cho em được học môn tiếng Anh theo chương trình tự chọn.

Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Em xin trân trọng cảm ơn

Ý kiến của cha mẹ học sinh :

Chúng tôi kính mong nhà trường

chấp nhận đơn xin học lớp tiếng

Anh của con tôi là Nguyễn Đức

Nam. Xin chân thành cảm ơn nhà trường

Kí tên

Việt

Nguyễn Đức Việt 

Người làm đơn

Nam

Nguyễn Đức Nam