Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Luyện từ và câu – Tổng kết vốn từ trang 112 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tính cách cô Chấm trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ và yêu lao động

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Tổng kết vốn từ: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 112. Luyện từ và câu – Tổng kết vốn từ. 1. Tìm những từ đồng nghĩa và trái nghĩa với mỗi từ sau; Tính cách cô Chấm trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ và yêu lao động…

Luyện từ và câu – Tổng kết vốn từ

1: Tìm những từ đồng nghĩa và trái nghĩa với mỗi từ sau 

Từ

Đồng nghĩa

Trái nghĩa

a) Nhân hậu

b) Trung thực

c) Dũng cảm

d) Cần cù

2: Đọc bài Cô Chấm (Tiếng Việt 5, tập một,

Tính cách cô Chấm Chi tiết, hình ảnh minh họa
Trung thực, thẳng thắn …………..
………….. …………..

1: Tìm những từ đồng nghĩa và trái nghĩa với mỗi từ sau 

Từ

Đồng nghĩa

Trái nghĩa

a) Nhân hậu

nhân ái, nhân từ, nhân đức, phúc hậu,…

bất nhân, độc ác, bạc ác, tàn nhẫn,…

b) Trung thực

thành thực, thành thật, thật thà, chân thật,…

dối trá, gian dối, gian manh, xảo quyệt,…

c) Dũng cảm

anh dũng, mạnh dạn, gan dạ, bạo dạn,…

nhát gan, nhát cáy, hèn yếu, bạc nhược,…

d) Cần cù

chăm chỉ, chuyên cần, chịu khó, tần tảo,…

lười biếng, lười nhác,…

2: Đọc bài Cô Chấm (Tiếng Việt 5, tập một,

Tính cách cô Chấm

Chi tiết, hình ảnh minh họa

– Trung thực, thẳng thắn

Đôi mắt Chấm đã định nhìn ai thì dám nhìn thẳng, nói ngay, nói thẳng băng, Chấm có hôm dám nhận hơn người khác bốn năm điểm, được cái thẳng như thế nhưng không ai giận, vì người ta biết trong bụng Chấm không có gì độc địa

– Chăm chỉ, yêu lao động

Chấm thì cần cơm và lao động để sống, Chấm hay làm thực sự, đó là một nhu cầu của sự sống, không làm chân tay nó bứt rứt, Chấm ra đồng từ sớm mồng hai, dẫu có bắt ở nhà cũng không được

– Giản dị

Chấm không đua đòi may mặc, Chấm mộc mạc như hòn đất

– Giàu tình cảm, dễ xúc động

Hay nghĩ ngợi, dễ cảm thương, khóc gần suốt buổi, trong giấc mơ, Chấm lại khóc mất bao nhiêu nước mắt