Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Luyện từ và câu – Quan hệ từ trang 76, 77 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Gạch dưới cặp quan hệ từ ở mỗi câu và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu 

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Quan hệ từ: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang. Luyện từ và câu – Quan hệ từ. 1. Gạch dưới quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng; Gạch dưới cặp quan hệ từ ở mỗi câu và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu…

Luyện từ và câu – Quan hệ từ

1: Gạch dưới quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng

Câu

Tác dụng của quan hệ từ

a) Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Hoạ Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.

M : – nối Chim, Mây, Nước với Hoa

b) Những hạt mưa to và nặng bắt đầu rơi xuống như ai ném đá, nghe rào rào.

– …….

c) Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.

– …….

2: Gạch dưới cặp quan hệ từ ở mỗi câu và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu 

Câu

Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ

a) Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát.

 …….

b) Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn Hoàng vẫn luôn học giỏi.

 …….

3: Đặt câu với mỗi quan hệ từ: và, nhưng, của

– và : …….

– nhưng : …….

– của : …….

1: Gạch dưới quan hệ từ trong mỗi câu sau và nêu rõ tác dụng của chúng

Câu

Tác dụng của quan hệ từ

a) Chim, Mây, Nước Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Hoạ Mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.

M : –  nối Chim, Mây, Nước với Hoa

– rằng: nối cho với bộ phận đứng sau.

– của: nối “tiếng kì diệu” với Họa Mi.

b) Những hạt mưa to nặng bắt đầu rơi xuống như ai ném đá, nghe rào rào.

: nối “to” với “nặng”

như: nối “rơi xuống” với ai ném đá.

c) Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.

– với : nối “ngồi” với “ông nội”

về : nối “giảng” với “từng loài cây”

2: Gạch dưới cặp quan hệ từ ở mỗi câu và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu 

Câu

Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ

a) Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát.

Vì… nên: biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả.

b) Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn Hoàng vẫn luôn học giỏi.

Tuy … nhưng: biểu thị quan hệ tương phản.

3: Đặt câu với mỗi quan hệ từ: và, nhưng, của

– và :

+  Mai và Lan là hai loài hoa đẹp.

+  Cẩm tú cầu và mi-mô-sa là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt.

– nhưng : 

+ Dù rất cố gắng nhưng Huy vẫn đến trễ.

+ Mây đen kịt cả góc trời nhưng mưa vẫn chưa rơi

– của :

+ Quyển sách này của Lan.

+ Phố cổ Hội An là di sản văn hóa của cả thế giới.