Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Luyện từ và câu – Đại từ xưng hô trang 74, 75 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Nêu nhận xét về thái độ, tình cảm của nhân vật khi dùng mỗi từ xưng hô nói trên

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Đại từ xưng hô: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 74, 75. Luyện từ và câu – Đại từ xưng hô. 1. Đọc đoạn văn sau: Gạch dưới các đại từ xưng hô có trong đoạn văn; Nêu nhận xét về thái độ, tình cảm của nhân vật khi dùng mỗi từ xưng hô nói trên…

Luyện từ và câu – Đại từ xưng hô

1: Đọc đoạn văn sau 

a) Gạch dưới các đại từ xưng hô có trong đoạn văn :

Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy. Một con thỏ thấy thế liền mỉa mai :

– Đã gọi là chậm như rùa mà cũng đòi tập chạy à!

Rùa đáp :

– Anh đừng giễu tôi! Anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn !

Thỏ ngạc nhiên :

– Rùa mà dám chạy thi với thỏ sao? Ta chấp chú em một nửa đường đó.

b) Nêu nhận xét về thái độ, tình cảm của nhân vật khi dùng mỗi từ xưng hô nói trên :

Thỏ xưng là ……, gọi rùa là ……. thái độ …….

Rùa xưng là ……. gọi thỏ là …… thái độ ………

2: Điền các đại từ xưng hô tôi, nó, chúng ta thích hợp với mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau 

Bồ Chao hốt hoảng kể với các bạn :

…… và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn, chợt Tu Hú gọi :

“Kìa, cái trụ chống trời.”……  ngước nhìn lên. Trước mặt là những ống thép dọc ngang nối nhau chạy vút tận mây xanh. ……  tựa như một cái cái xe lửa đồ sộ không phải bắc ngang sông, mà dựng đứng trên trời cao

Thấy vậy, Bồ Các mới à lên một tiếng rồi thong thả nói :

– ……  cũng từng bay qua cái trụ đó. ……  cao hơn tất cả những ống khói, những trụ buồm, cột điện mà ……  thường gặp. Đó là trụ điện cao thế mới được xây dựng.

Mọi người hiểu rõ sự thực, sung sướng thở phào. Ai nấy cười to vì thấy Bồ Chao đồ quá sợ sệt.

1: 

a) Gạch dưới các đại từ xưng hô có trong đoạn văn 

Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy. Một con thỏ thấy thế liền mỉa mai :

– Đã gọi là chậm như rùa mà cũng đòi tập chạy à!

Rùa đáp :

– Anh đừng giễu tôi! Anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn !

Thỏ ngạc nhiên :

– Rùa mà dám chạy thi với thỏ sao ? Ta chấp chú em một nửa đường đó.

b) Nêu nhận xét về thái độ, tình cảm của nhân vật khi dùng mỗi từ xưng hô nói trên

Thỏ xưng là ta, gọi rùa là chú em thái độ kiêu căng, coi thường rùa.

Rùa xưng là tôi gọi thỏ là anh thái độ lịch sự với thỏ.

2: Điền các đại từ xưng hô tôi, nó, chúng ta thích hợp với mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau 

Bồ Chao hốt hoảng kể với các bạn :

Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn, chợt Tu Hú gọi :

“Kìa, cái trụ chống trời.”Tôi ngước nhìn lên. Trước mặt là những ống thép dọc ngang nối nhau chạy vút tận mây xanh. tựa như một cái cái xe lửa đồ sộ không phải bắc ngang sông, mà dựng đứng trên trời cao.

Thấy vậy, Bồ Các mới à lên một tiếng rồi thong thả nói :

Tôi cũng từng bay qua cái trụ đó. cao hơn tất cả những ống khói, những trụ buồm, cột điện mà chúng ta thường gặp. Đó là trụ điện cao thế mới được xây dựng.

Mọi người hiểu rõ sự thực, sung sướng thở phào. Ai nấy cười to vì thấy Bồ Chao đồ quá sợ sệt.