Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Chính tả – Tuần 8 trang 47, 48 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Điền tiếng có vần uyên thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 8: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 47, 48. Gạch dưới những tiếng có chứa yê hoặc ya trong đoạn văn tả cảnh rừng khuya dưới đây; Điền tiếng có vần uyên thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây…

1: Gạch dưới những tiếng có chứa hoặc ya trong đoạn văn tả cảnh rừng khuya dưới đây

Chúng tôi mải miết đi nhưng chưa kịp qua hết cánh rừng thì mặt trời đã xuống khuất. Màn đêm dần bao trùm mỗi lúc một dày đặc trên những ngọn cây. Gió bắt đầu nổi lên. Rừng khuya xào xạc như thì thào kể những truyền thuyết tự ngàn xưa. Tôi cố căng mắt nhìn xuyên qua màn đêm thăm thẳm với hi vọng tìm thấy một đốm lửa báo hiệu có một bản làng bình yên phía xa đang chờ đón.

2: Điền tiếng có vần uyên thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây

a) Chỉ có …… mới hiểu

Biển mênh mông nhường nào

Chỉ có biển mới biết

….. đi đâu về đâu.

b) Lích cha lích chích vành …….

Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng.

3: Tìm tiếng có âm để viết tên các loài chim trong hình dưới đây

1:

Chúng tôi mải miết đi nhưng chưa kịp qua hết cánh rừng thì mặt trời đã xuống khuất. Màn đêm dần bao trùm mỗi lúc một dày đặc trên những ngọn cây. Gió bắt đầu nổi lên. Rừng khuya xào xạc như thì thào kể những truyền thuyết tự ngàn xưa. Tôi cố căng mắt nhìn xuyên qua màn đêm thăm thẳm với hi vọng tìm thấy một đốm lửa báo hiệu có một bản làng bình yên phía xa đang chờ đón.

2:

a) Chỉ có thuyền mới hiểu

Biển mênh mông nhường nào

Chỉ có biển mới biết

Thuyền đi đâu về đâu.

b) Lích cha lích chích vành khuyên

Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng.

3: