Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Chính tả – Tuần 34 trang 97, 98 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2: Hãy viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti,… ở địa phương em

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 34: SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 97, 98. Đọc đoạn văn trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 154 – 155 ; viết lại cho đúng cách viết hoa tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn; Hãy viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti,… ở địa phương em…

1: Đọc đoạn văn trong Tiếng Việt 5, tập hai,

Tên được viết hoa chưa đúng

Sửa lại cho đúng

– Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

– Uỷ ban bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

– Bộ y tế

– Bộ giáo dục và Đào tạo

– Bộ lao động – Thương binh và Xã hội

– Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

 …………

 ………….

 ………….

 ………….

 ………….

 ………….

2: Hãy viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti,… ở địa phương em

M : Công ti Giày da Phú Xuân.

………………………

…………………………

1: Đọc đoạn văn trong Tiếng Việt 5, tập hai,

Tên được viết hoa chưa đúng

Sửa lại cho đúng

– Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

– Uỷ ban bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

– Bộ y tế

– Bộ giáo dục và Đào tạo

– Bộ lao động – Thương binh và Xã hội

– Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam

Bộ Y tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

2: Hãy viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti,… ở địa phương em

M : Công ti Giày da Phú Xuân.

Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn

Công ti Giày da Hiệp Hưng

Bệnh viện Nguyễn Trãi

Trường Tiểu học Lạc Long Quân