Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 15 – What Would You Like To Be In The Future? SGK môn Anh lớp 5 mới

Unit 15: What Would You Like To Be In The Future? SGK Anh lớp 5 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 15 SGK Tiếng Anh 5 mới. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 15: drive: điều khiển, lái;  look after: trông nom, chăm sóc; …

UNIT 15. WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE?

– design: thiết kế

– drive: điều khiển, lái

– grow: trồng

– look after: trông nom, chăm sóc

Advertisements (Quảng cáo)

– patient: bệnh nhân

– space: vũ trụ

Advertisements (Quảng cáo)

– spaceship: con tàu vũ trụ

– architect: kiến trúc sư

– astronaut: phi hành gia

– building: nhà

– writer: nhà văn

Advertisements (Quảng cáo)