Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Review 3 trang 36 SGK môn Anh lớp 5 mới: What’s the matter with you?

Review 3 Tiếng Anh Lớp 5 Mới Review 2 Tiếng Anh 5 Mới Review 3 trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới. What’s the matter with you?

REVIEW 3 (ÔN TẬP 3)

1. Nghe và đánh dấu chọn

Click tại đây để nghe:

1. b      2. c

Audio script

1. Mai: Where’s Linda?

Mary: She’s at the doctor now.

Mai: What’s the matter with her?

Mary: She has a stomach ache.

2. Nam: What’s your hobby, Tony?

Tony: I like sports.

Nam: What would you like to be in the future?

Tony: I’d like to be a footballer.

2. Nghe và điền số

Click tại đây để nghe:

a 2      b 1       c 4      d 3

Advertisements (Quảng cáo)

Audio script

1. Linda: What’s the matter with you?

Mary: I have a toothache.

Linda: Poor you. You should go to the doctor. And you shouldn’t eat sweets.

Mary: I know, you’re right.

2. Linda: What do you often do In your free time?

Phong: I often go skating in the park.

Linda: Really?

Phong: Yes, because skating is my favourite sport.

3. Linda: What do you want to do now?

Advertisements (Quảng cáo)

Nam: I want to make a paper plane.

Linda: Why?

Nam: Because I like planes and I’d like to be a pilot when I grow up

4. Linda: Where are you going?

Quan: I’m going to the park. I’m going to ride my bike with friends there.

Linda: Don’t ride your bike too fast! It’s dangerous.

3. Nghe và viết một từ vào chỗ trống

Click tại đây để nghe:

1. design   Trung muốn thiết kết những ngôi nhà.

2. reading    Mary thích đọc vào thời gian rảnh của cô ấy.

4. Đọc và hoàn thành

  Tên tôi là Tony. Tôi thường đọc những sách khoa học và tập thể thao trong phòng thể dục. Tôi muốn khỏe mạnh và giỏi khoa học bởi vì tôi muốn trở thành phi công. Tôi muốn lái máy bay. Những người bạn của tôi là Mai và Linda thích những thứ khác. Mai thích đọc nhiều sách. Cô ấy muốn trở thành nhà văn bởi vì cô ấy muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi. Linda thường vẽ những bức tranh trong thời gian rảnh của cô ấy. Cô ấy muốn trở thành kiến trúc sư bởi vì cô ấy muốn thiết kế những tòa nhà.

Name

(Tên)

Hobby

(Sở thích)

Future job

(Công việc ở tương lai)

Reason

(Lý do)

Tony

reads science books and does sports (đọc những sách khoa học và tập thể thao)

(1) pilot (phi công)

(2) want to fly planes (muốn lái máy bay)

Mai

(3) reads books (đọc nhiều sách)

writer (nhà văn)

(4) would like to write stories for children (muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi)

Linda

(5) draws pictures (vẽ những bức tranh)

architect (kiến trúc sư)

would like to design buildings (muốn thiết kế những tòa nhà)

 5. Viết về em

1. Bạn làm gì vào thời gian rảnh của mình?

I often reads comic books.

Tồi thường đọc những cuốn truyện tranh.

2. Bạn muốn trở thành gì trong tương lai? Tại sao?

I’d like to be a teacher. Because I’d like to teach young children. Tôi muốn trở thành giáo viên. Bởi vì tôi muốn dạy những đứa trẻ.

3. Bây giờ bạn đang đọc truyện gì?

I am reading The story of Doroemon.

Tôi đang đọc Truyện Doraemon.

4. Nhân vật chính trong câu truyện yêu thích của bạn là ai?

It’s Doraemon. Đó là Dorơemon.

5. Bạn nghĩ gì về nhân vật chính trong câu truyện?

I think he’s clever. Tôi nghĩ cậu ấy thông minh.

Advertisements (Quảng cáo)