Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Địa Lý lớp 5

Bài 7. Ôn tập – Địa lớp 5: Em hãy cho biết: Nước ta có số dân là bao nhiêu?

Bài 7: Ôn tập – Địa lí  lớp 5. Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 84 . Dựa vào bảng số liệu Năm 2004 dưới đây…

Dựa vào bảng số liệu Năm 2004 dưới đây. em hãy cho biết: Nước ta có số dân là bao nhiêu?

Nước ta có số dân là: 82,0 triệu người (năm 2004) và đạt mức 90 triệu người năm 2013


Dựa vào bảng số liệu Năm 2004 dưới đây. em hãy cho biết: Nước ta có số dân đứng hàng thứ mấy trong số các nước ở Đông Nam Á

Trong số các nước ở Đông Nam Á, số dân nước ta đứng thứ 3


Quan sát hình bên: Cho biết số dân từng năm của nước ta.

Số dân từng năm của nước ta là:

+ Năm 1979 : 52,7 triệu người

+ Năm 1989 : 64, 4 triệu người.

+ Năm 1999 : 76, 3 triệu người.


Quan sát hình bên: Nêu nhận xét về sự tăng dân số của nước ta.

Quan sát hình bên: Nêu nhận xét về sự tăng dân số của nước ta.

Advertisements (Quảng cáo)

Từ năm 1979 – 1989 dân số nước ta tăng : 11, 7 triệu người

Từ năm 1989 – 1999 dân số nước ta tăng: 11,9 triệu người

Nhận xét về sự gia tăng dân số ở nước ta: Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm hơn một triệu người.


Theo em dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì?

Theo em dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì?

Theo em dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả:

Advertisements (Quảng cáo)

a. Đối với sự phát triển kinh tế – xã hội :

+ Làm chậm tốc độ tăng trưởng GDP.

+ Vấn đề việc làm luôn là gánh nặng lớn của xã hội.

b. Khó khăn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống : + GDP bình quân theo đầu người còn thấp.

+ Bình quân lương thực, thực phẩm theo đầu người thấp, tỉ lệ đói nghèo còn cao.

+ Sức ép cho y tế, giáo dục, nhà ở, tệ nạn xã hội…

c. Sức ép đối với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường :

+ Cạn kiệt các loại tài nguyên thiên nhiên do nhu cầu của số dân đông và tăng nhanh.

+ Ô nhiễm môi trường…


Bài 1: Năm 2004, nước ta có bao nhiêu dân ? Số dân nước ta đứng thứ mấy trong các nước ở Đông Nam Á ?

Năm 2004, nước ta có 82,0 triệu dân. Số dân nước ta đứng thứ Ba trong các nước Đông Nam Á.


Bài 2: Dân số tăng nhanh gây những khó khăn gì trong việc nâng cao đời sống của nhân dân ? Tìm một số ví dụ cụ thể về hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở địa phương em.

a. Đối với sự phát triển kinh tế – xã hội :

+ Làm chậm tốc độ tăng trưởng GDP.

+ Vấn đề việc làm luôn là gánh nặng lớn của xã hội.

b. Khó khăn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống :

+ GDP bình quân theo đầu người còn thấp.

+ Bình quân lương thực, thực phẩm theo đầu người thấp, tỉ lệ đói nghèo còn cao.

+ Sức ép cho y tế, giáo dục, nhà ở, tệ nạn xã hội…

c. Sức ép đối với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường :

+ Cạn kiệt các loại tài nguyên thiên nhiên do nhu cầu của số dân đông và tăng nhanh.

+ Ô nhiễm môi trường…

Advertisements (Quảng cáo)