Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt – TH Trần Thới 2 năm 2019: Câu “ Bố tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự buổi họp quan trọng.” gồm có mấy từ đơn và từ phức

CHIA SẺ

Phòng GD & ĐT Cái Nước, trường TH Trần Thới 2 kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Tiếng Việt năm học 2019 – 2020.

A – Kiểm tra đọc:(10 điểm )

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3điểm)

Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh.

Nội dung kiểm tra: Các bài đã học từ tuần 01 đến tuần 09, giáo viên ghi tên bài, số trang vào phiếu, gọi học sinh lên bốc thăm và đọc thành tiếng. Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, thơ khoảng 100 tiếng/phút (trong bài bốc thăm được) sau đó trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu.

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7điểm)

a. Đọc thầm bài văn sau:

Thưa chuyện với mẹ

Từ ngày phải nghỉ học, Cương đâm ra nhớ cái lò rèn cạnh trường. Một hôm em ngỏ ý với mẹ:

– Mẹ nói với thầy cho con đi học nghề rèn.

Mẹ Cương đã nghe rõ mồn một lời con, nhưng bà vẫn hỏi lại:

– Con vừa bảo gì ?

– Mẹ xin thầy cho con đi làm thợ rèn.

– Ai xui con thế ?

Cương cố cắt nghĩa cho mẹ hiểu:

– Thưa mẹ, tự ý con muốn thế. Con thương mẹ vất vả, đã phải nuôi bằng ấy đứa em lại còn phải nuôi con … Con muốn học một nghề để kiếm sống…

Mẹ Cương như đã hiểu lòng con. Bà cảm động, xoa đầu Cương và bảo:

– Con muốn giúp mẹ như thế là phải. Nhưng biết thầy có chịu nghe không? Nhà ta tuy nghèo nhưng dòng dõi quan sang. Không lẽ bây giờ mẹ để con phải làm đầy tớ anh thợ rèn.

Cương thấy nghèn nghẹn ở cổ. Em nắm lấy tay mẹ, thiết tha:

– Mẹ ơi ! Người ta ai cũng có một nghề. Làm ruộng hay buôn bán, làm thầy hay làm thợ đều đáng trọng như nhau. Chỉ những ai trộm cắp hay ăn bám mới đáng bị coi thường.

Bất giác, em lại nhớ đến ba người thợ nhễ nhãi mồ hôi mà vui vẻ  bên tiếng bễ thổi“phì phào”, tiếng búa con, búa lớn theo nhau đập “cúc cắc” và những tàn lửa đỏ hồng, bắn toé lên như khi đốt cây bông.

Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng khoanh tròn và hoàn thành các bài tập sau:

ĐỀ BÀI

A – Kiểm tra đọc:(10 điểm )

  1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3điểm)

Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh.

Nội dung kiểm tra: Các bài đã học từ tuần 01 đến tuần 09, giáo viên ghi tên bài, số trang vào phiếu, gọi học sinh lên bốc thăm và đọc thành tiếng. Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, thơ khoảng 100 tiếng/phút (trong bài bốc thăm được) sau đó trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu.

  1. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7điểm)
  2. Đọc thầm bài văn sau:

Thưa chuyện với mẹ

Từ ngày phải nghỉ học, Cương đâm ra nhớ cái lò rèn cạnh trường. Một hôm em ngỏ ý với mẹ:

– Mẹ nói với thầy cho con đi học nghề rèn.

Mẹ Cương đã nghe rõ mồn một lời con, nhưng bà vẫn hỏi lại:

– Con vừa bảo gì ?

– Mẹ xin thầy cho con đi làm thợ rèn.

– Ai xui con thế ?

Cương cố cắt nghĩa cho mẹ hiểu:

– Thưa mẹ, tự ý con muốn thế. Con thương mẹ vất vả, đã phải nuôi bằng ấy đứa em lại còn phải nuôi con … Con muốn học một nghề để kiếm sống…

Mẹ Cương như đã hiểu lòng con. Bà cảm động, xoa đầu Cương và bảo:

– Con muốn giúp mẹ như thế là phải. Nhưng biết thầy có chịu nghe không? Nhà ta tuy nghèo nhưng dòng dõi quan sang. Không lẽ bây giờ mẹ để con phải làm đầy tớ anh thợ rèn.

Cương thấy nghèn nghẹn ở cổ. Em nắm lấy tay mẹ, thiết tha:

– Mẹ ơi ! Người ta ai cũng có một nghề. Làm ruộng hay buôn bán, làm thầy hay làm thợ đều đáng trọng như nhau. Chỉ những ai trộm cắp hay ăn bám mới đáng bị coi thường.

Bất giác, em lại nhớ đến ba người thợ nhễ nhãi mồ hôi mà vui vẻ  bên tiếng bễ thổi“phì phào”, tiếng búa con, búa lớn theo nhau đập “cúc cắc” và những tàn lửa đỏ hồng, bắn toé lên như khi đốt cây bông.

Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng khoanh tròn và hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1:Cương xin mẹ đi học nghề gì ?(0,5 điểm)

A. Nghề thợ rèn       B. Nghề thợ xây

C. Nghề thợ mộc       D. Nghề thợ may

Câu 2: Cương học nghề thợ rèn để làm gì ? (1 điểm)

A. Để giúp đỡ mẹ, thương mẹ vất vả, muốn tự kiếm sống.

B. Để giúp đỡ mẹ.

C. Để giúp đỡ mẹ, thương mẹ.

D. Để giúp đỡ mẹ, vì mẹ vất vả.

Câu 3:Mẹ Cương phản ứng như thế nào khi em trình bày ước mơ của mình ?(1 điểm)

A. Mẹ Cương mẹ đồng ý ngay.                   C. Để Cương đi học ngay.

B. Mẹ Cương phản đối gay gắt.                   D. Mẹ ngạc nhiên và phản đối.

Câu 4: Nội dung chính của bài này là gì ?(1 điểm)

A. Cương thuyết phục được mẹ và trở thành thợ xây.

B. Cương thuyết phục được mẹ và trở thành thợ rèn.

C. Cương ước mơ trở thành thợ rèn để kiếm sống.

D. Cương thuyết phục được mẹ và trở thành thợ mọc.

Câu 5: Câu “ Bố tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự buổi họp quan trọng.” gồm có mấy từ đơn và từ phức ?(0,5điểm)

A. 4 từ đơn 5 từ phức

B. 3 từ đơn 3 từ phức

C. 6 từ đơn 4 từ phức

D.5 từ đơn 6 từ phức

Câu 6:Cương thuyết phục mẹ bằng cách nào(0,5 điểm)

A. Cương nắm tay mẹ, nói với mẹ những lời thiết tha.

B. Chỉ những ai trộm cắp hay ăn bám mới đáng bị coi thường.

C. Nghề nào cũng đáng trọng.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 7: Dấu ngoặc kép thường được dùng để làm gì ?.(0,5 điểm)

Câu 8Em tìm 2 danh từ riêng:(1 điểm)

Câu 9:Đặt một câu với một danh từ riêng em vừa tìm được: (1 điểm)