Chương trình mới lớp 4

Trang Chủ Lớp 4 Chương trình mới lớp 4
Yêu cần đạt về đọc, viết, nói trong chương trình mới Tiếng Việt lớp 4
Yêu cần đạt về đọc, viết, nói trong chương trình mới Tiếng Việt lớp 4
Đọc đúng và diễn cảm các văn bản truyện, kịch, thơ, văn bản miêu tả; tốc độ đọc khoảng 90 – 100 tiếng/phút. Yêu cầu cần đạt môn Tiếng Việt lớp 4 chương trình mới. ĐỌC KĨ THUẬT ĐỌC 0.1. Đọc đúng...
Nội dung môn Tiếng Việt lớp 4 chương trình mới vừa cập nhật
Nội dung môn Tiếng Việt lớp 4 chương trình mới vừa cập nhật
Dưới đây là nội dung chương trình mới môn Tiếng Việt lớp 4 vừa được Bộ GD&ĐT soạn thảo. Văn bản tự sự: bài văn kể lại một sự việc bản thân đã chứng kiến; bài văn kể lại câu...