Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Soạn bài Tiếng Việt lớp 4

Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí – Nghị lực – Tuần 12 –  Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ nghị lực ?

CHIA SẺ
 Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí – Nghị lực trang 118 SGK Tiếng Việt  lớp 4 tập 1. Câu 4. Mỗi câu tục ngữ sau đây khuyên người ta điều gì ?  ; Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ nghị lực ?

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí – Nghị lực

Câu 1. xếp các từ có tiếng chí sau đây vào hai nhóm trong bảng : chí phải, ý chí chí lí, chí thân, chi khí, chí tình, chí hướng, chí công, quyết chí.

Chí có nghĩa là rất, hết sức (biểu thị mức độ cao nhất)

M: chí phải

Chí có nghĩa là ý muốn bền bỉ theo đuổi một mục đích tốt đẹp.

M: ý chí

Chí có nghĩa là rất, hết sức (biểu thị mức độ cao nhất)

M: chí phải, chí lí, chí thân, chí tình, chí công.

Chí có nghĩa là ý muốn bền bỉ theo đuổi một mục đích tốt đẹp.

M: ý chí, chí hướng, quyết chí.

Câu 2. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ nghị lực ?

a) Làm việc liên tục, bền bỉ.

b) Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước mọi khó khăn.

c) Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ.

d) Có tình cảm rất chân tình, sâu sắc.

Dòng b: Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước mọi khó khăn nêu đúng nghĩa của từ nghị lực.

Câu 3. Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (nghị lực, quyết tâm, nản chí, quyết chí, kiên nhẫn, nguyện vọng) để điền vào ô trống ?

Nguyễn Ngọc Ký là một thiếu niên giàu… Bị liệt cả hai tay, em buồn nhưng không …Ở nhà, em tự tập viết bằng chân…của em làm cô giáo cảm động, nhận em vào học. Trong quá trình học tập, cũng có lúc Ký thiếu …, nhưng được cô giáo và các bạn luôn tận tình giúp đỡ, em càng… học hành. Cuối cùng, Ký đã vượt qua mọi khó khăn. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, Nguyễn Ngọc Ký đạt… trở thành thầy giáo và được tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo ưu tú.

Nguyễn Ngọc Ký là một thiếu niên giàu nghị lực. Bị liệt cả hai tay, em buồn nhưng không nản chí. Ở nhà em tự tập viết bằng chân. Quyết tâm của em làm cho cô giáo cảm động, nhận em vào học. Trong quá trình học tập, cũng có lúc Ký thiếu kiên nhẫn, nhưng được cô giáo và các bạn luôn tận tình giúp đỡ, em càng quyết chí học hành. Cuối cùng, Ký đã vượt qua mọi khó khăn. Tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, Nguyễn Ngọc Ký đạt nguyện vọng trở thành thầy giáo và được tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo ưu tú.

Câu 4. Mỗi câu tục ngữ sau đây khuyên người ta điều gì ?

a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

b) Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

c) Có vất vả mới thanh nhàn

Không dưng ai dễ cầm tàn che cho.

a. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” khuyên người ta đừng sợ gian nan, vất vả, thử thách vì những khó khăn đó làm cho con người vững vàng, cứng cỏi hơn.

b. “Nước lã mà vã nên hồ.

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan” khuyên người ta đừng ngại bắt đầu từ tay trắng mà làm nên sự nghiệp mới là người đáng nể phục.

c. “Có vất vả mới thanh nhàn. Không dưng ai dễ cầm tàn che cho” khuyên người ta phải làm lụng vất vả mới có lúc thanh nhàn, thành đạt.