Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Từ vựng Unit 14 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2: Các tính từ miêu tả ngoại hình.

Unit 14: What Does He Look Like? SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Từ vựng Unit 14 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. – các tính từ miêu tả ngoại hình. big (adj) to, lớn, bự [big] Ex: He is big. Ảnh ấy mập bự…

big (adj) to, lớn, bự [big]
Ex: He is big. Ảnh ấy mập bự.
dictionary (n) từ điển [‘dikʃənəri]
Ex: There is a dictionary on the table. Có một quyển từ điển ở trển bàn. footballer (n) cầu thủ [‘futbɔ:lə]
Ex: He is a footballer. Cậu ấy là một cầu thủ.
old (adj) già [old]
Ex: My grandparents are very old. Ồng bà tôi rất già.
short (adj) ngắn, thấp, lùn [ʃɔ:t]
Ex: She is short. Cô ấy thấp.
slim (adj) mỏnh khảnh, thon thỏ, mảnh dẻ [slim]
Ex: She is slim. Cô ấy mảnh khảnh.
small (adj) nhỏ, bé [smo:l]
Ex: The dog is small. Con chó nhỏ.
strong (adj) chắc chắn, mạnh mẽ, khỏe mạnh [strong]
Ex: My brother is strong. Anh trai tôi khỏe mạnh.
tall (adj) cao [tɔ:l]
Ex: He is taỉlề Anh ấy cao.
thick (adj) dày, mập [θik]
Ex: This dictionary is very thick. Quyển từ điển này rất dày.
thin (adj) mỏng, mảnh, ốm [θin]
Ex: He is thin. Anh ấy gầy.
This notebook is thin. Quyển tập này mỏng.
young (adj) trẻ trung [jʌɳ]
Ex: She is young and tall. Cô ấy trẻ và cao.
mother (n) mẹ [ ‘mʌðə]
Ex: This is my mother. Đây là mẹ tôi.
over there (pron) đằng kia [‘ouvə ðeə]
Ex: It is over there. Nó ở đằng kia.
kind (adj) tử tế, tốt bụng [kaind]
Ex: She is kind. Cô ấy tốt bụng.
cheerful (adj) vui mừng, phấn khởi, vui vẻ [‘tʃjəful]
Ex: They are cheerful. Họ vui vẻ.
friendly (adj) thân thiện, thân thiết [’frendli]
Ex: He is friendly. Anh ấy thân thiện.
careful (adj) cẩn thận, tỉ mỉ [ ‘keəful]
Ex: She is careful. Cô ấy cẩn thận.
lovely (adj) đáng yêu [‘lʌvli]
Ex: He is lovely. Cậu ấy đáng yêu.
tidy (adj) sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng [’taidi]
Ex: My bedroom is tidy. Phòng ngủ của tôi sạch sẽ.
pretty (adj) xinh đẹp [’priti]
Ex: She is pretty. Cô ấy xinh đẹp.
beautiful (adj) đẹp, dể thương [‘bju:təful]
Ex: A little girl is beautiful. Cô gái nhỏ dễ thương.
cycling (n) đi xe đợp [‘saikliɳ]
Ex: I like cycling. Tôi thích đi xe đạp.
athletic (adj) lực lường, khỏe mạnh, năng động [æθ’letik]
Ex: She is athletic. Cô ấy năng động.
sport (n) thể thao [spɔ:t]
Ex: He likes sport. Anh ấy thích thể thao.
fit (adj) vừa người, thon ngọn [fit]
Ex: She is fit. Cồ ấy vừa người.
sporty (adj) đom mê thể thoo, giỏi về thể thao [‘spɔ::ti]
Ex: She’s very sporty. Cô ấy rất dam mè thể thao.
forget (v) quên [fə’get]
Ex: I forget himệ Tôi quên anh ta.
childhood (n) thời thơ ấu [‘tʃaildhud]
Ex: I remember my childhood. Tôi nhớ thời thơ ấu của mình.

Advertisements (Quảng cáo)