Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Lịch sử 4

Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc – Lịch sử 4: Nhân dân ta đã phản ứng ra sao ?

CHIA SẺ
Bài 3 lịch sử lớp 4: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 18 . Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của dân ta cực nhục như thế nào…

Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của dân ta cực nhục như thế nào ?

Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của dân ta cực nhục như thế nào ?

Bọn quan lại đô hộ bắt dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý, đẵn gỗ trầm, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác san hô để cống nạp cho chúng.

Chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán. Hòng đồng hóa nhân dân ta trở thành người Hán.

Bài 1: Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì ?

Chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán.

Bắt nhân dân ta cống nạp những sản vật quý, chúng áp bức, bóc lột đày ải ép dân ta khuất phục


Bài 2: Nhân dân ta đã phản ứng ra sao ?

Không chịu khuất phục, nhân dân ta vẫn gìn giữ được các phong tục truyền thống vốn có như ăn trầu, nhuộm răng, mở các lễ hội mùa xuân với những cuộc đua thuyền, đánh vật và hát những làn điệu dân ca. Đồng thời, dân ta cũng biết tiếp thu nghề làm giấy, làm đồ thuỷ tinh, làm đồ trang sức bằng vàng, bạc v.v…của người dân phương Bắc.

Không cam chịu sự áp bức, bóc lột của bọn thống trị, nhân dân ta liên tục nổi dậy, đánh đuổi quân đô hộ


Bài 3: Em hãy kẻ và điền vào bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đỏ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đỏ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Các cuộc khởi nghĩa lớn Thời gian
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40
Khởi nghĩa Bà Triệu năm 248
Khởi nghĩa Lý Bí năm 542
Khởi nghĩa Triệu Quang Phục năm 550
Khởi nghĩa Mai Thúc Loan năm 722
Khởi nghĩa Phùng Hưng năm 776
Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ năm 905
Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ năm 931
Chiến thắng Bạch Đằng năm 938