Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Địa lí lớp 4

Bài 13. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ-Địa lí 4: Em hãy kể tên các loại rau xứ lạnh được trồng ở đồng bằng Bắc Bộ.

CHIA SẺ
Bài 13 Địa lí lớp 4: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 105. Quan sát các hình dưới đây, em hãy kể các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo…

Quan sát các hình dưới đây, em hãy kể các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo.

Các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo là:

– Làm đất

– Gieo mạ

– Nhổ mạ

– Cấy lúa

– Chăm sóc lúa

– Gặt lúa

– Tuốt lúa

– Phơi thóc


Quan sát bảng số liệu dưới đây, em hãy cho biết Hà Nội có mấy tháng nhiệt độ trung bình dưới 20°C ? Đó là những tháng nào ?

Những tháng có nhiệt độ dưới 20°C là:

Có 4 tháng. Đó là tháng 1, 2, 11, 12


Em hãy kể tên các loại rau xứ lạnh được trồng ở đồng bằng Bắc Bộ.

Các loại rau xứ lạnh được trồng ở đồng bằng Bắc Bộ là:

– Su hào

– Cải bắp

– Cải thảo

– Cải thìa

– Cải củ

– Súp lơ


Bài 1: Kể tên một số cây trồng, vật nuôi chính của đồng bằng Bắc Bộ.

Ngoài lúa gạo, người dân nơi đây còn trồng ngô, khoai, cây ăn quả, rau và cây màu

Nuôi gia súc, gia cầm, nuôi và đánh bắt cá, tôm.

Đồng bằng Bắc Bộ là nơi nuôi lợn, gà, vịt vào loại nhiều nhất nước ta.


Bài 2: Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ ?

Nhờ có đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào từ các con sông lớn nhỏ, địa hình đồng bằng thuận lợi cho trồng lúa nước.

Người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa nên đồng bằng Bắc Bộ đã trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước.


Bài 3: Em hãy nêu thứ tự các công việc trong quá trình sản xuất lúa gạo của người dân đồng bằng Bắc Bộ. 

1.  Làm đất

2. Gieo mạ

3. Nhổ mạ

4. Cấy lúa

5. Chăm sóc lúa

6. Gặt lúa

7. Tuốt lúa

8. Phơi thóc