Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Toán lớp 3

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 VBT Toán 3 tập 1: Mỗi giờ một xe máy chạy được 37km. Hỏi trong 2 giờ xe máy đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét

CHIA SẺ
Bài 21. Luyện tập – SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 Vở bài tập Toán 3 tập 1. Tính; Mỗi giờ một xe máy chạy được 37km. Hỏi trong 2 giờ xe máy đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét…

1: Tính 

38 ⨯ 2

26 ⨯ 4

42 ⨯ 5

77 ⨯ 3

54 ⨯ 6

2: Đặt tính rồi tính 

48 ⨯ 3

- Quảng cáo -

65 ⨯ 5

83 ⨯ 6

99 ⨯ 4

3: Mỗi giờ một xe máy chạy được 37km. Hỏi trong 2 giờ xe máy đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?

4: Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng

- Quảng cáo -

5: Viết số thích hợp vào ô trống

 

1:

2:

3: Tóm tắt

 Bài giải

Trong hai giờ xe máy chạy được số ki-lô-mét là :

37 ⨯ 2 = 74 (km)

Đáp số : 74km

4:

5: