Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Tiết 5 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 Trang 43 VBT Tiếng Việt lớp 3 tập 2: Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau 

CHIA SẺ
Tiết 5 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 43. Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ trong bài Ngày hội rừng xanh :
Chim gõ kiến……………………
……………………..vòng quanh
Sóng rồi, ………………………

1: Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ trong bài Ngày hội rừng xanh

   Chim gõ kiến……………………

    ……………………..vòng quanh

 Sáng rồi, ……………………..

           Nào, đi……….……………….

   ………………………..nhạc sáo

   ……………………… nhạc đàn

   …………rủ nhau………………

  Khoác………………………….

2: Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau

Tôi đi qua đình. Trời…. (giét, rét, dét ) đậm, rét… (buốt, buốc). Nhìn thấy cây nêu……. (ngất, ngấc) ngưởng trụi …..(lá, nà)……… (trước, trướt) sân đình, tôi tính thầm : “A, còn ba hôm nữa lại Tết, Tết hạ cây nêu !” Nhà …..(lào, nào) khá giả….. (lại, nại) gói bánh……(chưng, trưng). Nhà tôi thì không……..(biết, biếc) Tết hạ cây nêu là cái gì. Cái tôi mong nhất bây giờ là ngày…… (làng, nàng) vào đám. Tôi bấm đốt ……..(tay, tai) : mười một hôm nữa.

1: Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ trong bài Ngày hội rừng xanh 

         Chim gõ kiến nổi mõ

     Gà rừng gọi vòng quanh

     Sáng rồi, đừng ngủ nữa

     Nào, đi hội rừng xanh !

   Tre trúc thổi nhạc sáo

    Khe suối gảy nhạc đàn

Cây rủ nhau thay áo

         Khoác bao màu tươi non.

 2: Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau

Tôi đi qua đình. Trời rét (giét, rét, dét) đậm, rét buốt (buốt, buốc). Nhìn thấy cây nêu ngất (ngất, ngấc) ngưởng trụi (lá, ná) trước (trước, trướt) sân đình, tôi tính thầm : “A, còn ba hôm nữa lại Tết, Tết hạ cây nêu !” Nhà nào (lào, nào) khá giả lại (lại. nại) gói bánh chưng (chưng, trưng). Nhà tôi thì không biết (biết, biếc) Tết hạ cây nèu là cái gì. Cái tôi mong nhất bây giờ là ngày làng (làng, nàng) vào đám. Tôi bấm đốt tay (tay, tai): mười một hôm nữa.