Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Tiết 3 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 78 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Viết tiếp để hoàn chỉnh các khổ thơ sau của bài Một mái nhà chung

CHIA SẺ
Tiết 3 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 78. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Ngôi nhà chung; Viết tiếp để hoàn chỉnh các khổ thơ sau của bài Một mái nhà chung…

1: Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Ngôi nhà chung

………………

2: Viết tiếp hoàn chỉnh các khổ thơ sau của bài thơ Một mái nhà chung 

Mọi mái………………………..

Có mái…………………………

Là……………..

………………………vô cùng.

Mọi mái………………………..

…………….……….nhà chung

………………..……..vòm cao

- Quảng cáo -

Bảy sắc.………………………

Bạn ơi,………………………..

…………lên trông

Bạn ơi,………………………..

Hát câu………………………..

1: Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Ngôi nhà chung

   Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

 Một mái nhà chung

- Quảng cáo -

 Ngọn lửa Ô-lim-pỉch

 Bác sĩ Y-éc-xanh

 Bài hát trồng cây Con cò

 Người đi săn và con vượn

 Mè hoa lượn sóng

 Cuốn sổ tay

2: Viết tiếp để hoàn chỉnh các khổ thơ sau của bài Một mái nhà chung 

 Mọi mái nhà riêng

 Có mái nhà chung

 Là bầu trời xanh

  Xanh đến vô cùng.

 Mọi mái nhà riêng

 Có mái nhà chung

 Rực rỡ vòm cao

 Bảy sắc cầu vồng.

 Bạn ơi, ngưởc mắt

   Ngước mắt lên trông

 Bạn ơi, hãy hát

 Hát câu cuối cùng :

 Một mái nhà chung

 Một mái nhà chung

 Đinh Hải