Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Tiết 3 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 78 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Viết tiếp để hoàn chỉnh các khổ thơ sau của bài Một mái nhà chung

CHIA SẺ
Tiết 3 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 78. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Ngôi nhà chung; Viết tiếp để hoàn chỉnh các khổ thơ sau của bài Một mái nhà chung…

1: Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Ngôi nhà chung

………………

2: Viết tiếp hoàn chỉnh các khổ thơ sau của bài thơ Một mái nhà chung 

Mọi mái………………………..

Có mái…………………………

Là……………..

………………………vô cùng.

Mọi mái………………………..

…………….……….nhà chung

………………..……..vòm cao

Bảy sắc.………………………

Bạn ơi,………………………..

…………lên trông

Bạn ơi,………………………..

Hát câu………………………..

1: Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Ngôi nhà chung

                          Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua         

                          Một mái nhà chung

                          Ngọn lửa Ô-lim-pỉch

                          Bác sĩ Y-éc-xanh

- Quảng cáo -

                          Bài hát trồng cây Con cò

                          Người đi săn và con vượn

                          Mè hoa lượn sóng

                          Cuốn sổ tay

2: Viết tiếp để hoàn chỉnh các khổ thơ sau của bài Một mái nhà chung 

                          Mọi mái nhà riêng

                          Có mái nhà chung

                          Là bầu trời xanh

                           Xanh đến vô cùng.

                          Mọi mái nhà riêng

                          Có mái nhà chung

                          Rực rỡ vòm cao

                          Bảy sắc cầu vồng.

                          Bạn ơi, ngưởc mắt

                           Ngước mắt lên trông

                          Bạn ơi, hãy hát

                          Hát câu cuối cùng :

                          Một mái nhà chung

                          Một mái nhà chung

                                                    Đinh Hải