Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chính tả – Tuần 22 Trang 19 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: Tìm và viết đúng các từ ngừ chỉ hoạt động chứa tiếng bắt đầu bằng r, d,gi

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 22: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2. (1) Tìm các từ:
a)Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gì, có nghĩa như sau :
– Máy thu thanh, thưòng dùng để nghe tin tức
– Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh.
Tìm và viết đúng các từ ngừ chỉ hoạt động chứa tiếng bắt đầu bằng r, d,gi…

(1):  Tìm các từ

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

– Máy thu thanh, thường dùng để nghe tin tức :

– Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh :

– Đơn vị thời gian nhỏ hơn đơn vị phút: …………….

b) Chứa tiếng có vần ươt hoặc ươc, có nghĩa như sau :

– Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ :……………

– Thi không đỗ :…………………

– Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh :

…………………………………………………

(2): Tìm và viết đúng từ ngữ chỉ hoạt động

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng

r

M : reo hò,……………………

d

M : dạy học,………………………

gi

M : gieo hạt,………………………

 b) Chứa tiếng có vần

ươt

 

M : trượt chân,……………………

ươc

 

M : Bước lên,……………………

(1): Tìm các từ

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :

– Máy thu thanh, thường dùng để nghe tin tức : ra-đi-ô

– Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh : dược

– Đơn vị thời gian nhỏ hơn đơn vị phút: giây

b) Chứa tiếng có vần ươt hoặc ươc, có nghĩa như sau :

– Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ : thước

– Thi không đỗ : trượt

– Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh : dược sĩ

(2): Tìm và viết đúng các từ ngừ chỉ hoạt động

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng :

 

r

 M : reo hò , rượt đuổi, rong ruổi, rùng mình, ru ngủ, ra lệnh, rà sát, rang lạc, …

 

d

 M : dạy học , dỗ dành, dạm hỏi, dàn dựng, dán, dang tay, dung túng, đi dạo, dằn vặt, dẫn dắt, …

 

gi

 M : gieo hạt, giục giã, giải toán, giải phẫu, giảm sút, giáo dục, giặt giũ, giận dỗi, giấu diếm, …

 b) Chứa tiếng có vần

 

 ươt

 M : trượt chân, rượt đuổi, lấn lướt, say khướt, lướt ván, sượt qua, vượt qua, mượt mà,…

 

 ươc

 M : bước lên, cá cược, tước bỏ, lược bỏ, bắt chước, đưa rước, khước từ, …