Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chính tả – Tuần 22 Trang 17 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm. Giải câu đố

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 22: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 17. Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 điền tr hoặc ch vào chỗ trống. Giải câu đố; Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm. Giải câu đố…

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2

1: Điền tr hoặc ch vào chỗ trống. Giải câu đố

                                                                      

Mặt  …òn lại mặt đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao

      Suốt ngày lơ lửng …ên cao

Đêm về đi ngủ, ….ui vào nơi đâu ?

       Là……………………………..

2: Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm. Giải câu đố

                                     

Cánh gì cánh chăng biết bay

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi

Đôi ngàn vạn giọt mồ hôi

Bát cơm trắng deo, đia xôi thơm bùi.

Là……………………

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2

1: Điền tr hoặc ch vào chỗ trống. Giải câu đố

Mặt tròn mặt lại đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao

Suốt ngày lơ lửng trên cao

Đêm về đi ngủ, chui vào nơi đâu ?

                                                                              Là ông mặt trời.

2: Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm. Giải câu đố

Cánh gì cánh chẳng biết bay

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi

Đổi ngàn vạn giọt mồ hôi

Bát cơm trắng dẻo, đĩa xôi thơm bùi.

                                                                               Là cánh đồng lúa.