Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 15 Do You Have Any Toys? – Bạn Có đồ Chơi Nào Không Sách Tiếng Anh lớp 3 thí điểm

CHIA SẺ
Unit 15: Do You Have Any Toys? – Bạn Có đồ Chơi Nào Không SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 15 SGK Tiếng Anh 3 thí điểm. Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 15 SGK tiếng anh 3 mới: do, does: làm; have, has: có …

UNIT 15. DO YOU HAVE ANY TOYS?

– do, does: làm

– doll: búp bê

– have, has: có

– kite: diều

– plane: máy bay

– puzzle: trò chơi ghép hình

– robot: con rô bốt

– ship: tàu thủy

– toy: đồ chơi

– toy car:  ô tô đồ chơi

– train: tàu hỏa

– tree: cây

– yo-yo: yo-yo