Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 13 Where’s My Book – Quyển Sách Của Tôi ở đâu SGK Tiếng Anh 3 thí điểm

CHIA SẺ
Unit 13: Where’s My Book – Quyển Sách Của Tôi ở đâu SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 13 SGK Tiếng Anh 3 thí điểm. Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 13 SGK tiếng anh 3 mới: ball: quả bóng; coat: áo khoác …

UNIT 13. WHERE’S MY BOOK?

– ball: quả bóng

– bed: cái giường

– behind: ở đằng sau

– chair: cái ghế

– coat: áo khoác

– desk: bàn học

– here: ở đây

Quảng cáo

– near: ở gần

– on: ở trên

– picture: bức tranh

– poster: tấm áp phích

– table:  cái bàn

– teddy bear: gấu bông

– there: ở kia

– under: ở dưới

– wall: tường

– where: ở đâu