Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 12 This Is My House – Đây Là Nhà Của Tôi SGK Tiếng Anh 3 thí điểm

Unit 12: This Is My House – Đây Là Nhà Của Tôi SGK Tiếng Anh lớp 3 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 12 SGK Tiếng Anh 3 thí điểm. Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 12 SGK tiếng anh 3 mới: dining room: phòng ăn; garage: ra ga để ô tô …

UNIT 12. THIS IS MY HOUSE

– bathroom: phòng tắm

– bedroom: phòng ngủ

– dining room: phòng ăn

– fence:  hàng rào

Advertisements (Quảng cáo)

– garage: ra ga để ô tô

– garden: vườn

Advertisements (Quảng cáo)

– gate: cổng

– kitchen: phòng bếp

– living room: phòng khách

– pond: cái ao

– truck:  xe tải

– yard: sân

Advertisements (Quảng cáo)