Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Family & Friends Special Grade 3

Lesson Four: Phonics – Unit 3: Do you have a milkshake? – Family & Friends Special Edition Grade 3: Listen and chant.

Unit 3: Do You Have A Milkshake? – Family & Friends Special Edition Grade 3. Giải bài tập Lesson Four: Phonics – Unit 3: Do you have a milkshake? – Family & Friends Special Edition Grade 3. Listen and chant.

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

grass: cỏ

grapes: nho

brush: bàn chải

bread: bánh mì

frog: ếch

frisbee: đĩa nhựa ném

Advertisements (Quảng cáo)

2. Listen and chant.

Click here to listen

There are grapes and bread,

And juice on a glass,

Friends together,

In the green, green grass.

Play with a frisbee,

Play with a ball.

The friends have fun

With the big, brown ball.

 

Dịch:

Có nho và bánh mì

Và nước trái cây trên bàn kính

Advertisements (Quảng cáo)

Những người bạn chơi cùng nhau.

Trên đồng cỏ xanh

Chơi với một đĩa bay ném bằng nhựa

Chơi với 1 quả bóng.

Những người bạn rất là vui

Với quả bóng màu nâu lớn.

3. Read the chant again. Circle the sound gr, br and fr.

4. Listen and complete the words.

Click here to listen

2. brown

3. green

4. frog

5. brush

Advertisements (Quảng cáo)