Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Giải Toán lớp 3

Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng êke: Giải bài 1, 2, 3, 4 Toán lớp 3 trang 43

CHIA SẺ
Dùng eke để vẽ góc vuông…Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng êke Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1.

Bài 1. Dùng eke vẽ góc vuông, biết đỉnh và một cạnh cho trước:

Bài 2.Dùng eke kiểm tra trong mỗi hình sau có mấy góc vuông?

 Hình 1                                                                   Hình 2

Hình 1 có 4 góc vuông

Hình 2 có 2 góc vuông.

Bài 3. Hai miếng bìa nào có thể ghép với nhau được một góc vuông như hình A hoặc hình B.

Hình A được ghép bởi miếng bìa 1 và miếng bìa 4.

Hình B được ghép bởi miếng bìa 2 và miếng bìa 3.

Bài 4. Thực hành:

Gấp mảnh giấy theo hình sau để được góc vuông?

Học sinh lấy tờ giấy bất kì gấp đôi rồi gấp tư như hình vẽ để được góc vuông. Các em có thể lấy góc vuông này thay eke để kiểm tra nhận biết góc vuông.