Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Giải Toán lớp 3

Luyện tập trang 54 Toán 3 – Bảng nhân 8: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 54

Tính a) 8 x 3 + 8     b) 8 x 8 + 8…? Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 54 bài luyện tập Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1.

Bài 1.Tính nhẩm

8 x 1 =                   8 x 5 =             8 x 0 =                8 x 8 =

8 x 2 =                  8 x 4 =              8 x 6 =                8 x 9 =

8 x 3 =                  8 x 7 =            8 x 10 =

b)

8 x 2 =                   8 x 4 =             8 x 6 =                8 x 7 =

2 x 8 =                  4 x 8 =              6 x 8 =                7 x 8 =

8 x 1 = 8               8 x 5 = 40             8 x 0 = 0              8 x 8 = 64

8 x 2 = 16             8 x 4 = 32             8 x 6 = 48             8 x 9 =72

8 x 3 = 24             8 x 7 = 56             8 x 10 = 80

b)

8 x 2 = 16            8 x 4 = 32            8 x 6 = 48             8 x 7 = 56

Advertisements (Quảng cáo)

2 x 8 =16             4 x 8 = 32            6 x 8 = 48             7 x 8 = 56

(Nhận xét như sau: Trong phép nhân khi đổi vị trí các thừa số thì tích không đổi).

Bài 2. Tính:

a) 8 x 3 + 8     b) 8 x 8 + 8

 8 x 4 + 8             8 x 9 + 8

a) 8 x 3 + 8 = 24 + 8 = 32

   8 x 8 + 8 = 64 + 8 = 72

Advertisements (Quảng cáo)

b) 8 x 4 + 8  = 32 + 8 = 40

   8 x 9 + 8 = 72 + 8 = 80.

Bài 3. Từ cuộn dây điện dài 50 m người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8 m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét ?

Số mét dây điện cắt đi là:

8 x 4 = 32 (m)

Số mét dây điện còn lại là:

50 – 32 = 18 (m)

Đáp số: 18 m

Bài 4. Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm?

a) Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :………………= 24 (ô vuông)

b) Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:……………= 24 (ô vuông)

Nhận xét:

Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật  là

8 x 3 = 24 (ô vuông)

Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :

3 x 8 = 24 (ô vuông)

Nhận xét : 8 x 3 = 3 x 8

(Khi đổi chỗ hai thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi).

Advertisements (Quảng cáo)