Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Giải Toán lớp 3

Bài toán giải bằng hai phép tính (Tiếp theo) trang 51 SGK Toán 3: trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

 Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu ki – lo – mét…?Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 51 Bài bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1.

Bài 1. Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km, quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp ba lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện (theo sơ đồ sau). Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu ki – lo – mét ?

Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài :

5 x 3 = 15 (km)

Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài :

5 + 15 = 20 (km)

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp số: 20km

Bài 2.Một thùng đựng 24 lít mật ong, lấy 1 : 3  số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

Advertisements (Quảng cáo)

Số lít mật ong lấy ra là :

24 : 3 = 8 (l)

Số lít mật ong còn lại là :

24 – 8 = 16(l)

Đáp số: 16km

Bài 3. Số?

Giải

Advertisements (Quảng cáo)