Trang Chủ Bài tập SGK lớp 3 Giải Toán lớp 3

Bài So sánh số lớn gấp mấy lần số bé Toán 3 (Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 3)

Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?…Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57 bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé SGK Toán lớp 3.

Bài 1: Trả lời câu hỏi: Trong mỗi hình dưới đây, số hình tròn màu đen gấp mấy lần số hình tròn màu trắng?

a) Có 6 hình tròn màu đen, có 2 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu đen gấp số hình tròn màu trắng một số lần là:

6 : 2 = 3 (lần)

b) Có 6 hình tròn màu đen, có 3 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu đen gấp số hình tròn màu trắng một số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

c) Có 16 hình tròn màu đen, có 4 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu đen gấp số hình tròn màu trắng một số lần là:

Advertisements (Quảng cáo)

16 : 4 = 4 (lần)

Bài 2: Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?

Số cây cam gấp số cây cau số lần là

20 : 5 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

Bài 3. Một con lợn cân nặng 42 kg, một con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗng ?

Advertisements (Quảng cáo)

Con lợn nặng gấp con ngỗng số lần là :

42 : 6 = 7 (lần)

Đáp số : 7 lần

Bài 4.Tính chu vi :

Hình vuông MNPQ

Hình tứ giác ABCD.

Chu vi hình vuông MNPQ :

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

(hoặc 3 x 4 = 12 cm)

Chu vi hình tứ giác ABCD :

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (cm).

Đáp số: a) 12 cm

            b) 18 cm

Advertisements (Quảng cáo)