Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Luyện từ và câu – Tuần 13 trang 58 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 1: In đậm dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ? Gạch một gạch ( – ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì ?

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Tuần 13: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 58. Gạch một gạch ( — ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai; In đậm dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ? Gạch một gạch ( – ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì ?…

1: Viết tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ

2: In đậm dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ? Gạch một gạch ( – ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì ?

M : Chi đến tìm bông cúc màu xanh.

a) Cây xoà cành ôm cậu bé.

b) Em học thuộc đoạn thơ.

c) Em làm ba bài tập toán.

3: Nối từ ở 3 nhóm (1, 2, 3) để tạo thành những câu hợp nghĩa

(1)

(2)

(3)

em

quét dọn

nhà cửa

chị em

giặt

sách vở

Linh

xếp

bát đũa

cậu bé

rửa

quần ào

M : Linh giặt quần áo.

4: Đặt 2 câu, mỗi câu kể một việc em đã làm ở nhà

TRẢ LỜI

1: Viết tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ 

tưới cây                     quét nhà

lau bàn                       trông em

nấu cơm                     vo gạo

nhặt rau                      rửa rau

gấp quần áo

2: In đậm dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ? Gạch một gạch ( – ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì ?

M : Chi đến tìm bông cúc màu xanh.

a) Cây xòa cành ôm câu bé.

b) Em học thuộc bài hát.

c) Em làm bài tập Tiếng Việt.

3: Nối từ ở 3 nhóm (1, 2, 3) để tạo thành những câu hợp nghĩa

4: Đặt 2 câu, mỗi câu kể một việc em đã làm ở nhà 

a) Em trông em cho mẹ.

b) Em giúp mẹ quét nhà.