Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Chính tả – Tuần 15 trang 65 VBT Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm và viết vào chỗ trống các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 15: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 65. Tìm và viết vào chỗ trống các từ; Tìm và viết vào chỗ trống các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x…

1: Tìm và viết vào chỗ trống

– Hai từ có tiếng chứa vần ai: …………

– Hai từ có tiếng chứa vần ay: …………

2: Tìm và viết vào chỗ trống các từ

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x.

– Chỉ thầy thuốc : …………

– Chỉ tên một loài chim : ………..

– Trái nghĩa với đẹp: …………

b) Chứa tiếng có vần ât hoặc âc

– Trái nghĩa với còn: ……….

– Chỉ động tác ra hiệu đồng ý bằng đầu: …………

– Chỉ chỗ đặt chân để bước lên thềm nhà (hoạc cầu thang): ………

TRẢ LỜI

1: Tìm và ghi vào chỗ trống 

– 2 từ có tiếng chứa vần ai : cái tai, sai bảo, chai; gà mái, hái, trái,…

– 2 từ có tiếng chứa vần ay : cánh tay, say mê, máy bay, dạy, chạy,…

2: Tìm và viết vào chỗ trống các từ 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x

– Chỉ thầy thuốc : bác sĩ

– Chỉ tên một loài chim : chim sẻ

– Trái nghĩa với đẹp : xấu

b) Chứa tiếng có vần ât hoặc âc

– Trái nghĩa với còn : mất

– Chỉ động tác ra hiệu đồng ý bằng đầu : gật

– Chỉ chỗ đặt chân để bước lên thềm nhà (hoặc cầu thang) : bậc