Trang Chủ Lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2

Đề thi môn Toán lớp 2 giữa học kì 1 năm 2019 – Đề số 1: Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được mượn bao nhiêu quyển truyện.

CHIA SẺ

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2019 – 2020, có 2 phần cụ thể như sau:

A- Phần kiểm tra trắc nghiệm.

Câu 1. Trong phép tính 3 x 6 = 18 có:

A. 3 là thừa số, 6 là thừa số, 18 là tích.

B. 3 là thừa số, 18 là thừa số, 6 là tích.

C. 3 là số hạng, 6 là số hạng, 18 là tổng.

Câu 2. Tích của 4 và 9 là:

A. 32.

B. 13

C. 36.

D. 31

Câu 3: Hiệu của 35 và 16 là:

A. 9.

B. 19

C. 29.

D. 51

Câu 4: Một tuần có……ngày:

A. 24

B. 10

C. 7

D. 30

Câu 5: Các số 33, 54, 45 và 28 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 45, 54, 33, 28 .

B. 28, 33, 45, 54.

C. 45, 54, 28, 33.

D. 33, 28, 45, 54

Câu 6: Số thích hợp điền vào dãy số : 3, 6, 9, 12,….,.18, 21 là:

A. 13.

B. 14

C. 15.

D. 17

Câu 7. Y x 4 = 12

A. Y = 8

B. Y = 4

C. Y = 3

D. Y = 16

Câu 8. Hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số và số lớn nhất có 1 chữ số là:

A. 99.

B. 10

C. 9.

D. 90

Câu 9. Chu vi của một hình tứ giác có độ dài các cạnh: 1 cm; 2 cm; 3 cm; 4 cm là:

A: 9 cm

B: 8 cm

C: 10 cm

D: 7 cm

Câu 10. Chu vi của một hình tam giác có độ dài các cạnh: 4 cm; 2 cm; 3 cm là:

A. 8 cm

B. 9 cm

C. 10 cm

Câu 11:. Có 30 chiếc ghế chia đều thành 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có mấy chiếc ghế ?

A. 5 chiếc

B. 6 chiếc

C. 7 chiếc

D. 4 chiếc

Câu 12: Hình nào có số ô vuông được tô màu.

Câu 13. Xem tờ lịch sau:

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
5 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

– Ngày 19 tháng 5 là thứ mấy

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ sáu

D. Thứ bẩy

B – Phần kiểm tra tự luận:

Câu 1: Tính nhẩm :

5 x 3 =…………

3 x 4 =………..

5 x 4 =…………..

4 x 9 =…………

5 x 7 =………..

4 x 5 =…………..

15 : 3 =…………

28 : 4 =………..

5 : 1 =…………..

45 : 5 = ………..

24 : 3 =………..

0 : 5 =……………

Câu 2. Tính

a) 5 x 6 : 3 =

b) 6 : 3 x 5 =

Câu 3: Tìm X

a) X x 2 = 6

b) 3 + X = 15

Câu 4: Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được mượn bao nhiêu quyển truyện.

Câu 5: Con lợn thứ nhất nặng 78 kg. Như vậy kém con lợn thứ hai là 15 kg. Hỏi con lợn thứ hai nặng bao nhiêu kilogam?