Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Viết chữ hoa Đ. Đi một ngày đàng học một sàng khôn Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức

Hướng dẫn Viết: Chữ hoa Đ. Viết ứng dụng đi một ngày đàng học một sàng không SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1: Viết chữ hoa Đ

– Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét thắt, nét cong phải, nét cong trái và nét ngang.

– Cách viết:

Advertisements (Quảng cáo)

+ Bước 1: Đặt bút dưới ĐK ngang 4, trước ĐK dọc 3, viết một nét móc ngược trái sát ĐK dọc 2 và hơi lượn vòng khi bắt đầu đến ĐK ngang 1 và kết hợp viết nét thắt tiếp xúc với ĐK ngang 1.

+ Bước 2: Không nhấc bút, viết liền mạch nét cong phải (lưng của nét cong phải tiếp xúc với đường kẻ dọc 3) tiếp tục viết liền mạch nét cong trái và dừng bút tại ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2 (Lưng của nét cong trái tiếp xúc với ĐK dọc 1)

Advertisements (Quảng cáo)

+ Bước 3: Lia bút đến điểm trên ĐK ngang 2, trước ĐK dọc 2, viết nét ngang rồi dừng bút sao cho đối xứng qua nét móc ngược trái.

Câu 2: Viết ứng dụng:

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Em viết lần lượt các từ trong câu ứng dụng

Advertisements (Quảng cáo)