Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Nghe – viết: Ngày hôm qua đâu rồi?

Hướng dẫn Nghe – viết: Ngày hôm qua đâu rồi? trang 14 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống.

Câu 1: Nghe – viết: Ngày hôm qua đâu rồi? (2 khổ thơ cuối)

Ngày hôm qua đâu rồi?

– Ngày hôm qua ở lại

Trong hạt lúa mẹ trồng

Cánh đồng chờ gặt hái

Chín vàng màu ước mong.

Advertisements (Quảng cáo)

– Ngày hôm qua ở lại

Trong vở hồng của con

Con học hành chăm chỉ

Là ngày qua vẫn còn.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 2: Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc tên các chữ cái:

Câu 3: Sắp xếp các chữ cái dưới đây theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái:

Sắp xếp các chữ cái đã cho theo thứ tự bảng chữ cái: a, b, c, d, đ, ê

Advertisements (Quảng cáo)