Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Đọc mở rộng: Chủ đề Thiếu nhi Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức

Trả lời câu hỏi Đọc mở rộng: Chủ đề Thiếu nhi trang 16 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống.

Câu 1: Tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện viết về thiếu nhi. Nói với các bạn về tên bài thơ, câu chuyện và tên tác giả.

Gần đây, mình đã đọc bài thơ “Sao không về Vàng ơi?” của nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Câu 2: Đọc một số câu thơ hay cho các bạn nghe.

Ví dụ:

Tao đi học về nhà

Là mày chạy xồ ra

Đầu tiên mày rối rít

Cái đuôi mừng ngoáy tít

Rồi mày lắc cái đầu

Khịt khịt mũi, rung râu

Advertisements (Quảng cáo)

Rồi mày nhún chân sau

Chân trước chồm, mày bắt

Bắt tay tao rất chặt

Thế là mày tất bật

Đưa vội tao vào nhà

Dù tao đi đâu xa

Cũng nhớ mày lắm đấy

Hôm nay tao bỗng thấy

Advertisements (Quảng cáo)

Cái cổng rộng thế này!

Vì không thấy bóng mày

Nằm chờ tao trước cửa

Không nghe tiếng mày sủa

Như những buổi trưa nào

Không thấy mày đón tao

Cái đuôi vàng ngoáy tít

Cái mũi đen khịt khịt

Mày không bắt tay tao

Tay tao buồn làm sao!

Sao không về hả chó?

Nghe bom thằng Mỹ nổ

Mày bỏ chạy đi đâu?

Tao chờ mày đã lâu

Cơm phần mày để cửa

Sao không về hả chó?

Tao nhớ mày lắm đó

Vàng ơi là Vàng ơi!

(Sao không về Vàng ơi? – Trần Đăng Khoa – 1967)

Advertisements (Quảng cáo)