Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Bài 10: Đọc mở rộng Chủ đề Bản tin của nhà trường Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức

Giải Bài 10: Đọc mở rộng Chủ đề Bản tin của nhà trường trang 47 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần 5: Đi học vui sao

Câu 1: Đọc bảng tin của nhà trường.

Em chủ động hoàn thành bài tập

Câu 2: Chia sẻ với bạn những thông tin mà em quan tâm.

Gợi ý:

– Chủ nhật này khối 2 được đi tham quan viện bảng tàng đấy.

– Thứ hai tuần sau, toàn trường sẽ có hoạt động thi cắm hoa.

Advertisements (Quảng cáo)