Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - KNTT

Nghe – viết: Thời khóa biểu Tiếng Việt 2 trang 45 Kết nối tri thức

Hướng dẫn làm bài Nghe – viết: Thời khóa biểu trang 45 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Tuần 5: Đi học vui sao

Câu 1: Nghe – viết: Thời khóa biểu (từ đầu đến buổi – tiết – môn)

THỜI KHOÁ BIỂU

Thời khoá biểu cho biết thời gian học các môn của từng ngày trong tuần. Thời khoá biểu gồm nhiều cột dọc và nhiều hàng ngang. Các bạn học sinh thường đọc thời khoá biểu theo trình tự thứ – buổi – tiết – môn.

Câu 2: Dựa vào tranh, viết tên đồ vật có tiếng bắt đầu bằng c hoặc k:

Tên các đồ vật có trong tranh là: thước kẻ, cái kéo, cặp sách

Câu 3: Chọn a hoặc b:

a. Chọn ch hoặc tr thay cho ô vuông:

Mặt □ời mọc rồi lặn

Advertisements (Quảng cáo)

□ên đôi □ân lon ton

Hai □ân □ời của con

Là mẹ và cô giáo.

(Theo Trần Quốc Toàn)

b. Chọn v hoặc d thay cho ô vuông:

Có con chim □ành khuyên nhỏ

Advertisements (Quảng cáo)

□áng trông thật ngoan ngoãn quá

Gọi ạ, bảo □âng lễ phép ngoan nhất nhà.

(Theo Hoàng Vân)

a. Chọn ch hoặc tr thay cho ô vuông:

Mặt trời mọc rồi lặn

Trên đôi chân lon ton

Hai chân trời của con

Là mẹ và cô giáo.

(Theo Trần Quốc Toàn)

b. Chọn v hoặc d thay cho ô vuông:

Có con chim vành khuyên nhỏ

Dáng trông thật ngoan ngoãn quá

Gọi dạ, bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà.

(Theo Hoàng Vân)

Advertisements (Quảng cáo)