Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Viết Chữ hoa P. Phố xá nhộn nhịp Tiếng Việt 2 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn Viết: Chữ hoa P. Phố xá nhộn nhịp SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 17: Nghề nào cũng quý –

Câu 1: Viết chữ hoa P

– Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét cong trái và nét cong phải.

Advertisements (Quảng cáo)

Cách viết:

+ Bước 1: Đặt bút dưới ĐK ngang 4, trước đk dọc 3, viết một nét móc ngược trái cách bên phải ĐK dọc 2 một li, hơi lượn vòng khi bắt đầu và dừng bút dưới ĐK ngang 2, trước ĐK dọc 2.

+ Bước 2: Lia bút đến điểm giao nhau giữa ĐK ngang 3 và ĐK dọc 2, viết nét cong trái liền mạch với nét cong phải và dừng bút dưới ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 3.

Câu 2: Viết ứng dụng Phố xá nhộn nhịp

Em viết lần lượt các từ trong câu ứng dụng theo thứ tự

Advertisements (Quảng cáo)