Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Việt 2 - CTST

Nghe – viết Vượt qua lốc dữ Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn Nghe – viết Vượt qua lốc dữ trang 142 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Tuần 17: Nghề nào cũng quý – Tiếng Việt 2 CTST

a. Nghe viết:

Vượt qua lốc dữ

Biển vẫn gào thét. Gió vẫn từng cơn đẩy nước dồn ứ lại, rồi đột ngột giãn ra. Con tàu vẫn lặn hụp như con cá kình giữa muôn nghìn lớp sóng. Thuyền trưởng Thắng vẫn điềm tĩnh chỉ huy đoàn tàu vượt qua cơn lốc dữ.

Đình Kính

b. Tìm tiếng bắt đầu bằng chữ ng hoặc chữ ngh:

– Trong bài chính tả

– Ngoài bài chính tả

Advertisements (Quảng cáo)

– Trong bài chính tả: ngột, nghìn

– Ngoài bài chính tả: ngã, ngồi, ngô, ngỡ, nghe, nghé, nghĩ, nghệ

c. Tìm từ ngữ chỉ đồ vật, công việc hoặc nghề nghiệp:

Advertisements (Quảng cáo)

Có tiếng bắt đầu bằng chữ s.      M: bác sĩ

– Có tiếng bắt đầu chữ x.              M: thợ xây

– Có tiếng chứa vần uôc.              M: cuốc đất

– Có tiếng chứa vần uôt               M: tuốt lúa

– Có tiếng bắt đầu bằng chữ s: ca sĩ, nhạc sĩ, bác sĩ, kĩ sư

– Có tiếng bắt đầu bầu bằng chữ x: xay gạo, xúc thóc, xe đạp, thợ xây

– Có tiếng chứa vần uôc: thầy thuốc, đôi guốc

– Có tiếng chứa vần uôt: tuốt lúa

Advertisements (Quảng cáo)